Huyện Thanh Ba (Phú Thọ): Quyết tâm về đích xây dựng Nông thôn mới năm 2023

Thanh Huyền

Nhằm đạt mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới (NTM) trong năm 2023, UBND huyện Thanh Ba đã xây dựng kế hoạch cụ thể, giao nhiệm vụ đối với từng cơ quan, ban ngành của huyện. Chính quyền và nhân dân Thanh Ba đang nỗ lực từng ngày, vượt qua nhiều khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM.

Không dừng lại trong xây dựng NTM

Tính đến cuối năm 2021, huyện Thanh Ba có 18/18 xã đạt chuẩn NTM; 194/194 khu đạt chuẩn NTM, về cơ bản huyện đã hoàn thành 6/9 tiêu chí trong bộ tiêu chí huyện NTM. Toàn huyện phấn đấu năm 2022 hoàn thiện hồ sơ và đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2023. Riêng với các xã đang xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao như  xã Thanh Hà đã hoàn thành 11/17 tiêu chí, xã Đồng Xuân đạt 8/17 tiêu chí, hiện huyện đang hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh thẩm định và công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.

Ngay từ đầu năm 2022, UBND huyện đã chỉ đạo các xã tập trung triển khai thực hiện, đôn đốc các thành viên Ban chỉ đạo huyện, các cơ quan chuyên môn phụ trách lĩnh vực thường xuyên đi kiểm tra cơ sở định kỳ hàng tuần, hàng tháng để nắm tình hình, tiến độ triển khai thực hiện các tiêu chí huyện NTM, kịp thời giao ban để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cũng như tổ chức kiểm điểm tiến độ thực hiện hàng tháng, hàng quý, đánh giá kết quả và đề xuất các giải pháp thực hiện kịp thời.

Huyện Thanh Ba (Phú Thọ): Quyết tâm về đích xây dựng Nông thôn mới năm 2023 - Ảnh 1

Với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, xây dựng NTM bền vững, Đảng ủy và nhân dân huyện Thanh Ba đã, đang và sẽ tập trung phát triển sản xuất, ứng dụng công nghệ cao; Cứng hóa đường giao thông nông thôn; Duy trì và nâng cao chất lượng các phong trào tạo chuyển biến về môi trường, cảnh quan nông thôn theo hướng xanh - sạch - đẹp và xây dựng đời sống mới ở nông thôn. NTM ở Thanh Ba không chỉ “làm mới” diện mạo nông thôn mà cái mới này còn thấm nhuần và thay đổi mạnh mẽ cuộc sống nhân dân Thanh Ba từ vật chất đến tinh thần.

Xây dựng NTM - nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị

Trong quá trình xây dựng NTM, bên cạnh những thành công nhất định, huyện Thanh Ba còn vướng phải nhiều khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân, huyện Thanh Ba đã triển khai nhiều giải pháp để đẩy nhanh quá trình này.

Huyện cần tập trung và phát huy hơn nữa vai trò của Ban quản lý xây dựng NTM cấp xã, Ban phát triển các thôn, Ban giám sát cộng đồng, phân công cán bộ từ huyện đến cơ sở; Sát sao trong việc thực hiện nhiệm vụ, vận động và hướng dẫn người dân, các hộ gia đình thực hiện các nội dung xây dựng thôn NTM kiểu mẫu.

Huyện Thanh Ba (Phú Thọ): Quyết tâm về đích xây dựng Nông thôn mới năm 2023 - Ảnh 2

Với quyết tâm về đích NTM đúng lộ trình, Đảng bộ, chính quyền huyện Thanh Ba xác định phải tập trung cao công tác tuyên truyền xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Cụ thể như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua của ngành, tổ chức đoàn thể, địa phương, nâng cao ý thức tự giác, tự chủ, khơi dậy, phát huy năng động sáng tạo của người dân, nhân rộng các phong trào, mô hình tiêu biểu trong huyện. Huyện đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Truyền thông huyện phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các xã thường xuyên đưa tin, bài về xây dựng NTM, giới thiệu những cách làm hay, gương điển hình tiên tiến tại các địa phương cho toàn thể nhân dân trong huyện.

Đối với các địa phương đang xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao như xã Thanh Hà và Đồng Xuân phải rà soát lại các tiêu chí, xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo xã, các đoàn thể để tập trung hoàn thiện tiêu chí; Đối với các tiêu chí liên quan nguồn lực tập trung cao cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công trình để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Đồng thời, xây dựng kế hoạch và cân đối nguồn vốn để xây dựng NTM từ vấn đề an sinh xã hội, huy động nguồn lực từ ngân sách cũng như trong nhân dân, phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gắn với xây dựng NTM, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, đảm bảo  phục vụ tốt cho nhu cầu hoạt động của người dân địa phương để nhân dân an tâm sinh sống và sản xuất.

Đối với các xã không trong lộ trình xây dựng xã NTM nâng cao năm 2022 trong huyện, cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm huy động cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp cùng chung sức xây dựng NTM; Từng bước nâng cao nhận thức để người dân xác định vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM.

Huyện Thanh Ba (Phú Thọ): Quyết tâm về đích xây dựng Nông thôn mới năm 2023 - Ảnh 3

Bên cạnh nâng cao đời sống vật chất thì xây dựng đời sống văn hóa mới cho người dân được địa phương chú trọng. Theo đó, huyện cần nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với phong trào xây dựng NTM, trọng tâm là xây dựng gia đình, thôn, xóm văn hoá, xã đạt chuẩn văn hóa NTM; Tiếp tục tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc hiếu, lễ hội ở nông thôn; Xây dựng quy ước làng xóm gắn với các quy định cụ thể về an ninh trật tự, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để thực sự tạo ra NTM bình yên.

Nhằm thực hiện tốt tiêu chí số 07 về môi trường, huyện Thanh Ba tập trung thực hiện việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, tổ chức thu gom, xử lý rác thải trên đồng ruộng; Bố trí các khu vực lưu chứa tạm thời đảm bảo vệ sinh môi trường, nhân rộng và phát triển mô hình đường hoa - cây xanh các tuyến đường phù hợp với địa phương đảm bảo an toàn giao thông, tạo cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Kết quả xây dựng NTM thời gian qua đã làm thay đổi rõ nét và toàn diện bộ mặt nông thôn, cơ cấu kinh tế của huyện Thanh Ba. Thông qua chương trình, bộ mặt nông thôn ngày một khởi khắc, thay đổi từng ngày, từng bước gắn phát triển toàn diện nông thôn với cơ cấu lại và đổi mới mô hình tăng trưởng ngành nông nghiệp, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, tạo nền tảng ổn định chính trị - xã hội.

 

Tính đến cuối năm 2021, huyện Thanh Ba có 18/18 xã đạt chuẩn NTM; 194/194 khu đạt chuẩn NTM, về cơ bản huyện đã hoàn thành 6/9 tiêu chí trong bộ tiêu chí huyện NTM.

Tin Cùng Chuyên Mục