Kết quả kinh doanh của TKV năm 2022 cao nhất từ trước tới nay

Phong Vân

Năm 2022, các doanh nghiệp đều gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, xung đột vũng trang giữa Nga và Ukraine, bất ổn của thị trường tài chính toàn cầu đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn TKV. Tuy nhiên, với vai trò dẫn dắt của Tập đoàn kinh tế Nhà nước trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, kết quả năm 2022 của TKV được đánh giá là một năm thành công nhất từ trước tới nay, doanh thu đạt cao nhất từ khi thành lập …

Ngày 23/2, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, tiếp tục phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, toàn Tập đoàn đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

TKV luôn phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” để đạt hiệu quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh.
TKV luôn phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” để đạt hiệu quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh.

Sản xuất kinh doanh tăng trưởng, với doanh thu đạt cao nhất từ khi thành lập; lợi nhuận, nộp ngân sách vượt kế hoạch giao; cung cấp đủ và kịp thời than cho sản xuất điện và phân bón góp phần bình ổn giá cả thị trường trong khi giá than thế giới đang ở mức rất cao. Đời sống vật chất và tinh thần của người lao động được cải thiện rõ rệt. Kết quả, doanh thu toàn Tập đoàn đạt 165,9 ngàn tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch, và bằng 119% so với cùng kỳ 2021. TKV nộp ngân sách Nhà nước đạt 21,35 ngàn tỷ đồng, tăng 3,45 ngàn tỷ đồng so với kế hoạch. Lợi nhuận toàn Tập đoàn dự kiến đạt 8,1 ngàn tỷ đồng tăng 2,7 lần so với kế hoạch, tương đương với 5 ngàn tỷ đồng. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu hợp nhất toàn Tập đoàn các công ty là 1,58 lần, giảm 0,02 lần so với đầu năm 2022. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) toàn Tập đoàn các Công ty là 17,2% tăng 7% so với năm 2021. Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) toàn Tập đoàn các Công ty là 6,5% tăng 3% so với 2021. Tập đoàn và các Công ty thành viên đã bảo toàn và phát triển được vốn kinh doanh; đảm bảo việc làm, tiền lương thu nhập cho trên 95 ngàn người lao động với tiền lương bình quân 16,5 triệu đồng/người/tháng, bằng 121,5% kế hoạch và bằng 113,5% thực hiện năm 2021.

TKV cho biết thêm, bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào cũng cần có nguồn vốn để phục vụ đầu tư phát triển sản xuất và đảm bảo nhu cầu chi tiêu thường xuyên (tiền mua nguyên nhiên vật liệu, trả lương cho cán bộ công nhân viên, trả lãi vay ngân hàng, nộp thuế, phí…). Bên cạnh nguồn vốn chủ sở hữu, các doanh nghiệp đều phải huy động nguồn vốn từ bên ngoài thông qua các hình thức vay tín dụng, phát hành trái phiếu, xã hội hoá. Đối với doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước như TKV, pháp luật có quy định cụ thể tại Khoản 4, Điều 20 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp về việc huy động vốn, đồng thời nêu rõ hệ số nợ phải trả không quá ba lần vốn chủ sở hữu. Đáng chú ý, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu năm 2021 của TKV là 1,60 lần, giảm 0,37 lần so với năm 2020 (1,97 lần) và thấp hơn nhiều so với mức trần quy định của Nhà nước (3 lần). Không chỉ năm 2021 và 6 tháng năm 2022, trong tất cả các năm, TKV đều đảm bảo quy định về hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức an toàn, thấp hơn giới hạn quy định của Nhà nước.

Sử dụng máy móc và dây chuyền sản xuất hiện đại giúp TKV đạt năng suất rất cao trong sản xuất, khai thác than.
Sử dụng máy móc và dây chuyền sản xuất hiện đại giúp TKV đạt năng suất rất cao trong sản xuất, khai thác than.

Báo cáo tài chính của TKV qua các năm đều có lãi (từ khi thành lập chưa có phát sinh lỗ, thể hiện trên báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán độc lập hàng năm và được các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước kiểm tra, giám sát), do đó TKV đã bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư.

TKV không có phát sinh nợ quá hạn với các bên cho vay. Hệ số khả năng thanh toán nợ đến đến hạn của Tập đoàn năm 2021 là 0,97 lần; tăng 0,07 lần so với năm 2020 (0,90 lần), đảm bảo tính thanh khoản của toàn Tập đoàn.

Về các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2023, TKV cho biết, tổng doanh thu của toàn Tập đoàn phấn đấu đạt 168,8 ngàn tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2022. Giá trị đầu tư xây dựng cơ bản toàn Tập đoàn đạt 9.006 tỷ đồng; nộp ngân sách 20,4 ngàn tỷ đồng. Lợi nhuận toàn Tập đoàn đạt 5 ngàn tỷ đồng…

Tin Cùng Chuyên Mục