Kết quả kinh doanh khởi sắc, Navico (ANV) rút ngắn thời gian trả cổ tức

Linh Anh

Thời gian thanh toán sẽ được rút ngắn hơn vào ngày 31/03, thay vì 27/04/2023 như công bố trước đó.

Công ty cổ phần Nam Việt (Navico, mã ck: ANV) vừa thông báo thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2021. Thời gian thanh toán sẽ được rút ngắn hơn vào ngày 31/03, thay vì 27/04/2023 như công bố trước đó.

Vào tháng 11/2022, Navico quyết định thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2021 từ ngày 01/12/2022 sang ngày 27/04/2023, lùi gần 5 tháng so với kế hoạch ban đầu. Lý do được đưa ra là tình hình tài chính cuối năm gặp khó khăn, chuẩn bị không kịp nguồn tiền thanh toán.

Tỷ lệ trả cổ tức của Navico là 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng.

Với hơn 132 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính ANV cần chi hơn 132 tỷ đồng cho lần trả cổ tức này. 

Nam Việt rút ngắn thời gian thanh toán cổ tức gần 1 tháng trong bối cảnh Công ty vừa khép lại kỳ kinh doanh quý IV/2022 với kết quả tăng trưởng tích cực.

Trong 3 tháng cuối năm, ANV ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.144 tỷ đồng, tăng 8%. Lãi ròng gần 107 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế cả năm 2022, Navico ghi nhận doanh thu gần 4.900 tỷ đồng, tăng 40%; lãi trước thuế gần 774 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần năm 2021.

So với kế hoạch tổng doanh thu 4.900 tỷ đồng và lãi trước thuế 1.000 tỷ đồng năm 2022, Nam Việt đã thực hiện được hơn 77% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính tới ngày 31/12/2022, tổng tài sản Công ty đạt 5.467 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm.

Nợ phải trả ở thời điểm này là 2.585 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với đầu năm. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 1.769 tỷ đồng, giảm 3%; vay và nợ thuê tài chính dài hạn đạt 152 tỷ đồng, giảm 27%.

Tin Cùng Chuyên Mục