Khánh Hòa điều chỉnh cục bộ qui hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh

Theo Kinh tế tiêu dùng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh cục bộ qui hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh do Ban Quản lí Khu du lịch bán đảo Cam Ranh (BQL Bãi Dài) làm chủ đầu tư.

Quy hoạch điều chỉnh một phần diện tích đồ án quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh bao gồm các khu 3, 5, 6, 7 (ranh giới phân khu theo thứ tự từ phía bắc đến phía nam Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh).

Mục tiêu của đồ án là khu du lịch sinh thái đa dạng, du lịch, nghỉ mát chất lượng cao, trở thành trung tâm du lịch văn hóa, thương mại dịch vụ, hội thảo, du lịch vùng quốc gia và quốc tế. Tổng diện tích đồ án quy hoạch khoảng 1.562,6ha, quy mô dân số từ 101.000 đến 106.000 người.

Khánh Hòa điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.
Khánh Hòa điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

Việc lập đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh làm cơ sở lập, điều chỉnh đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để quản lí, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Theo ban quản lý Bãi Dài, hiện khu vực Bãi Dài có 40 dự án dự án được cấp Giấy Chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư 29.341 tỷ đồng. Trong đó, tổng vốn đầu tư đã huy động khoảng 24.055 tỷ đồng.

Trong 40 dự án có đến 22 dự án đầu tư liên quan đến "đất ở không hình thành đơn vị ở". Trong đó, 17 dự án đã được UBND tỷnh giao đất, 5 dự án đã được duyệt nhưng chưa giao đất.

Nhiều dự án tại Bãi Dài có "đất ở không hình thành đơn vị ở" và quy hoạch chi tiết lớn hơn quy hoạch chung của toàn khu.
Nhiều dự án tại Bãi Dài có "đất ở không hình thành đơn vị ở" và quy hoạch chi tiết lớn hơn quy hoạch chung của toàn khu.

Sau khi cơ quan trung ương thanh tra, kiểm tra có một số dự án bị vướng (trong đó nhiều dự án vướng đất ở không hình thành đơn vị ở), UBND tỷnh đã thực hiện điều chỉnh quy hoạch, mục đích sử dụng đất ở một số dự án.

Hiện một số dự án đã chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ "đất ở không hình thành đơn vị ở" sang đất thương mại dịch vụ.

Theo BQL Bãi Dài, tính đến 6 tháng đầu năm 2020 các nhà đầu tư trong KDL thực hiện triển khai chậm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và một số vướng mắc về giải quyết các thủ tục đầu tư, cấp phép xây dựng (do các sai khác giữa quy hoạch 1/500 và quy hoạch 1/2000 chưa được khắc phục).

Nhiều nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án chậm tiến độ so với quy định tại giấy chứng nhận đầu tư và Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND tỉnh nhưng chưa được xử lí theo quy định.

Link bài gốc

Tin Cùng Chuyên Mục