Khánh Hòa thúc đẩy lập đề án do doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn tài trợ tại "miền đất hứa" Vân Phong

Quỳnh Chi

Khánh Hòa dự kiến trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế Vân Phong tháng 6/2021.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong chủ trì, phối hợp với các bên liên quan, trong đó có đơn vị tài trợ kinh phí (Tập đoàn Liên Thái Bình Dương - IPPG do ông Jonathan Hạnh Nguyễn làm chủ tịch) thực hiện các chỉ đạo của Bí thư tỉnh liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch và xây dựng chính sách phát triển khu kinh tế Vân Phong.

IPPG sẽ tài trợ 5 triệu USD chi phí tổ chức lập chiến lược tổng thể phát triển KKT Vân Phong thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn 2050. Ảnh: Internet
IPPG sẽ tài trợ 5 triệu USD chi phí tổ chức lập chiến lược tổng thể phát triển KKT Vân Phong thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn 2050. Ảnh: Internet

Theo đó, Khánh Hòa sẽ xây dựng đề án điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế Vân Phong trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt trong tháng 6/2021. Nội dung Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong được trình Thủ tướng phê duyệt từ tháng 3/2021.

UBND tỉnh yêu cầu nêu rõ lý do và sự cần thiết của việc điều chỉnh quy hoạch, xác định rõ nhiệm vụ là điều chỉnh quy hoạch (do có sự thay đổi về ranh giới, quy mô, phạm vi, ngành nghề và định hướng phát triển…), không phải lập quy hoạch mới. Các quan điểm, nội dung điều chỉnh so với quy hoạch cũ đã được Thủ tướng phê duyệt phải được làm rõ. 

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu làm rõ tính kết nối với các vùng kinh tế khác như Phú Yên, Tây Nguyên… Làm rõ các quy hoạch khác như sử dụng đất, tài nguyên, nguồn nhân lực… để khai thác tối đa lợi thế.

Khánh Hòa cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh Đề án cơ chế, chính sách phát triển khu kinh tế Vân Phong.

Trước đó, vào tháng 9/2020, Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) đã ký kết chính thức Biên bản ghi nhớ về hợp tác, xúc tiến đầu tư phát triển Khu Kinh tế Vân Phong (KKT). IPPG sẽ tài trợ 5 triệu USD chi phí tổ chức lập chiến lược tổng thể phát triển KKT Vân Phong thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn 2050.

Đồng thời, Tập đoàn này tham gia lập và thẩm định phê duyệt nhiệm vụ, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Phong; tham gia cùng với các cơ quan xây dựng đề án xây dựng cơ chế chính sách đặc thù phát triển khu vực này. IPPG cũng sẽ hỗ trợ Khánh Hòa trong quá trình thu hút các nhà đầu tư vào KKT Vân Phong trong giai đoạn mới.

Tin Cùng Chuyên Mục