Khó thu hồi hàng nghìn tỷ đồng nợ của Chăn nuôi Gia Lai, bầu Đức hoán đổi thành cổ phần

Hiếu Nguyễn

Khoản nợ gần 5.900 tỷ đồng của Chăn Nuôi Gia Lai sẽ được Hoàng Anh Gia Lai hoán đổi thành cổ phần.

HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (Mã CK: HAG) vừa thống nhất phương án chuyển đổi nợ vay và phải thu của Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia lai thành vốn góp cổ phần. Số cổ phần chuyển đổi là 586,6 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị 5.866 tỷ đồng tính theo mệnh giá 10.000 đồng.

Trước đó, tại đại hội cổ đông thường niên 2020, cổ đông Hoàng Anh Gia Lai đã thông qua việc chuyển đổi các khoản cho vay và khoản phải thu của Chăn Nuôi Gia Lai thành vốn góp cổ phần, nhằm giúp công ty này tái cấu trúc tài chính, giảm nợ, giảm áp lực chi phí lãi vay. Sau hoán đổi cổ phần, Hoàng Anh Gia Lai trở thành công ty mẹ của Chăn Nuôi Gia Lai, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia điều hành và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Công ty Chăn nuôi Gia Lai thành lập vào tháng 6/2014, trụ sở tại Gia Lai, với ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ chăn nuôi, trồng trọt, chế biển bảo quản thịt, rau quả, sữa. Tháng 6 năm nay, công ty này bổ sung thêm ngành nghề chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn. Tính đến cuối năm 2019, lỗ luỹ kế của Chăn nuôi Gia Lai tính lên đến hơn 6.100 tỷ đồng trong khi vốn điều lệ chỉ ở mức 797 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu âm hơn 5.300 tỷ đồng. 

Theo báo cáo tài chính bán niên đã soát xét của Hoàng Anh Gia Lai, tại ngày 30/6, tổng khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp này là 10.800 tỷ đồng, trong đó Chăn nuôi Gia Lai chiếm tỷ trọng lớn với 6.081 tỷ đồng, và giá trị thu hồi kiểm toán có thể xác định chỉ là 768 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục