KienlongBank có tân Chủ tịch

Đoàn Chi

Ông Trần Ngọc Minh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc sẽ là người kế nhiệm, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT KienlongBank.

Ông Trần Ngọc Minh sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT thay cho bà Hằng.
Ông Trần Ngọc Minh sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT thay cho bà Hằng.

Theo công bố từ Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank - Mã: KLB), ông Trần Ngọc Minh - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc sẽ là người kế nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT ngân hàng thay cho bà Trần Thị Thu Hằng.

Bà Trần Thị Thu Hằng sẽ từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT từ ngày 9/7/2024 theo nguyện vọng cá nhân. Bà Hằng sẽ tiếp tục công việc tại KienlongBank với tư cách thành viên HĐQT, tham gia thực hiện các định hướng chiến lược của ngân hàng.

Ông Trần Ngọc Minh (SN 1984), là Thạc sĩ kinh tế Học viện Ngân hàng. Ông bắt đầu tham gia vào công tác điều hành tại KienlongBank trên cương vị Phó Tổng Giám đốc từ tháng 1/2021. Đến tháng 10/2021 ông được bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc KienlongBank và chính thức nắm giữ cương vị Tổng Giám đốc kể từ ngày 9/12/2021.

Trong cùng ngày, HĐQT cũng giao nhiệm vụ cho ông Trần Hồng Minh - Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc.

Dự kiến tháng 10/2024, KienlongBank sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường theo hình thức trực tuyến để trình cổ đông thông qua quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát; quy chế quản trị nội bộ và các nội dung khác có liên quan.

Đại hội bất thường lần này, KienlongBank cũng sẽ thay đổi cơ cấu, số lượng, bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã bầu bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1983), vào vị trí thành viên HĐQT không phải là người điều hành và bà Hoàng Thị Phượng (SN 1987) vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý I/2024, KienlongBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 213 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt171 tỷ đồng. Như vậy, ngân hàng đã thực hiện được 27% kế hoạch năm được đề ra tại ĐHĐCĐ năm 2024.

Tin Cùng Chuyên Mục