Eximbank bầu chủ tịch và quyền tổng giám đốc mới

Eximbank bầu chủ tịch và quyền tổng giám đốc mới

Ông Cao Xuân Ninh được bầu là Chủ tịch HĐQT thay ông Lê Minh Quốc còn ông Nguyễn Cảnh Vinh giữ chức Quyền tổng giám đốc Eximbank. Xem thêm
Chính phủ ứng 97 triệu USD trả nợ cho dự án thua lỗ nghìn tỷ

Chính phủ ứng 97 triệu USD trả nợ cho dự án thua lỗ nghìn tỷ

Bộ Công Thương và Tổng công ty Giấy Việt Nam chưa xử lý xong tài sản dự án Bột giấy Phương Nam để thu hồi trả nợ. Xem thêm
Báo Doanh Nhân