Kỳ thị người Vĩnh Phúc là chưa hiểu đúng về dịch, thiếu sẻ chia

Hải Sơn

19:14 15/02/2020


Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho rằng một số cá nhân có những chia sẻ hàm ý kỳ thị người dân Vĩnh Phúc là do nhận thức chưa đầy đủ về dịch bệnh Covid-19, không thể hiện được tình cảm chia sẻ lẫn nhau.

Hình ảnh xúc động về 161 y, bác sĩ về Vĩnh Phúc đương đầu với COVID-19

Hình ảnh xúc động về 161 y, bác sĩ về Vĩnh Phúc đương đầu với COVID-19

161 y, bác sĩ được tăng cường về cơ sở để đối phó với dịch bệnh COVID-19 tại Vĩnh Phúc, nơi có nhiều bệnh nhân bị lây nhiễm nhất tại Việt Nam. Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading