Lâm Đồng dành hơn 2.100 ha phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025, cần huy động gần 49.400 tỷ đồng

Giang Phạm

Tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025 dự kiến là hơn 37,4 triệu m2, tăng gần 5,2 triệu m2.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 và hàng năm.

Về định hướng, với khu vực đô thị, tỉnh Lâm Đồng ưu tiên phát triển nhà ở theo dự án với hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại đáp ứng các tiêu chuẩn đô thị. 

Đối với khu vực nông thôn, tỉnh sẽ phát triển nhà ở khu vực nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ; kết hợp hài hòa giữa phát triển nhà ở với phát triển các khu ở dân cư nông thôn văn hóa, văn minh,...

Diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh khoảng 27,1m2 sàn/người, diện tích nhà ở tối thiểu khoảng 9m2 sàn/người.

Bên cạnh đó, mục tiêu tổng diện tích sàn nhà ở đến năm 2025 của tỉnh là hơn 37,4 triệu m2, tăng gần 5,2 triệu m2. Trong đó, nhà ở thương mại có gần 1,1 triệu m2 sàn, tương đương 13.523 căn.

Ba địa phương có số lượng nhà ở thương mại xây dựng nhiều nhất gồm: TP. Đà Lạt (3.192 căn); huyện Đức Trọng (2.028 căn); TP. Bảo Lộc (2.218 căn); huyện Di Linh 1.352 căn, huyện Bảo Lâm và Lâm Hà cùng 1.082 căn, huyện Lạc Dương 541 căn, các huyện còn lại cùng có khoảng 406 căn nhà ở thương mại.

Nhà ở do dân tự xây dựng trên 3,9 triệu m2; còn lại là nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư. 

Theo kế hoạch được phê duyệt, Lâm Đồng dự kiến cần tổng nguồn vốn gần 49.400 tỷ đồng. Trong đó, nhà ở thương mại hơn 13.500 tỷ đồng; nhà ở xã hội 1.231 tỷ đồng; nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng hơn 34.200 tỷ đồng…

Để thực hiện kế hoạch nói trên, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong thời gian tới sẽ đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian xét duyệt hồ sơ, thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ rà soát các dự án xây dựng nhà ở, kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai xây dựng hoặc không hiệu quả, tạo môi trường lành mạnh cho các nhà đầu tư tham gia thị trường nhà ở, bất động sản.

Tin Cùng Chuyên Mục