Lỗ mảng tự doanh, lợi nhuận quý II/2021 của Chứng khoán VPS vẫn tăng hơn 49%

Quỳnh Chi

6 tháng đầu năm, Chứng khoán VPS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 3.915 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 361 tỷ đồng, tương ứng tăng 127% và 74,5% so với nửa đầu năm ngoái.

Công ty cổ phần Chứng khoán VPS đã công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu hoạt động đạt gần 2.010 tỷ đồng, tăng 131% so với cùng kỳ.

Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đóng góp lớn nhất với 947 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ. Tuy nhiện, lỗ từ tài sản tài chính FVPL cũng tăng gấp đôi lên mức 982 tỷ đồng khiến Chứng khoán VPS bất ngờ lỗ mảng tự doanh.

Dù vậy, lãi sau thuế quý II/2021 của Công ty chứng khoán này vẫn tăng 49,4% so với cùng kỳ, đạt 159 tỷ đồng nhờ hoạt động môi giới và cho vay hiệu quả. Doanh thu môi giới đạt 746 tỷ đồng, gấp gần 6 lần cùng kỳ trong khi lãi từ các khoản cho vay và phải thu cũng tăng 273% lên 199 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Chứng khoán VPS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 3.915 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 361 tỷ đồng, tương ứng tăng 127% và 74,5% so với nửa đầu năm ngoái.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của Chứng khoán VPS đã tăng 24% so với đầu năm lên mức 19.875 tỷ đồng. Trong đó, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng đột biến từ 150 tỷ đồng đầu năm lên 1.450 tỷ đồng vào cuối quý.

Các khoản cho vay cũng tăng 27% lên mức 7.383 tỷ đồng. Khoản mục tài sản tài chính FVTPL tăng nhẹ 7% lên 5.962 tỷ đồng (chủ yếu là công cụ thị trường tiền tệ) trong khi tiền và tương đương tiền đã giảm 35% xuống còn 1.974 tỷ đồng.

Lỗ mảng tự doanh, lợi nhuận quý II/2021 của Chứng khoán VPS vẫn tăng hơn 49% - Ảnh 1

Sự gia tăng tài sản của Chứng khoán VPS chủ yếu đến từ nguồn vốn vay cụ thể là dư nợ vay tài chính cuối kỳ (hầu hết là nợ ngắn hạn) đã tăng 62% so với đầu năm lên mức 11.303 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục