Lợi nhuận quý 1/2023 giảm mạnh, Vicostone (VCS) tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%

An Nhiên

CTCP Vicostone (VCS) sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2023 với tỷ lệ 20% trên cổ phiếu, tức một cổ phiếu sẽ nhận được 2.000 đồng. Thời hạn thanh toán tạm ứng là ngày 26/6/2023.

Lợi nhuận quý 1/2023 giảm mạnh, Vicostone (VCS) tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%

VCS trả cổ tức tỷ lệ 20% bằng tiền

Mới đây, Vicostone (mã CK: VCS) đã thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2023.

Theo đó, tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2023 là 20% trên cổ phiếu, tức một cổ phiếu sẽ nhận được 2.000 đồng. Thời hạn thanh toán tạm ứng là ngày 26/6/2023.

Hiện tại, Doanh nghiệp đang lưu hành 160 triệu cổ phiếu, với tỷ lệ chi trả cổ tức trên Doanh nghiệp dự kiến sẽ chi 320 tỷ đồng cho đợt thanh toán lần này.

Lợi nhuận giảm tới gần 50% trong Quý 1 năm 2023

Theo công bố Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1/2023, Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 1.033 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp ghi nhận 272 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính giảm xuống còn 19 tỷ tương ứng giảm 23,7% so với cùng kỳ.

Ngược lại chi phí tài chính lại tăng cao từ 15,6 tỷ đồng lên 19,3 tỷ tức tăng tương ứng 23,7%. Trong đó, chi phí lãi vay chiếm 13,6 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 42% so với cùng kỳ xuống mức 34,2 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1/2023
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1/2023

Kết quả, Doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận kế toán trước thuế là 225 tỷ đồng, giảm tới 49% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận giảm 181 tỷ so với cùng kỳ xuống mức còn 190 tỷ đồng.

Giải trình về kết quả kinh doanh Quý 1/2023 Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân là do lạm phát tiếp tục gia tăng làm giảm chi tiêu của các hộ gia đình và doanh nghiệp. Bên cạnh đó lãi suất vay vẫn ở mức cao, chi phí nguyên vật liệu tăng nên lĩnh vực bất động sản và xây dựng bị ảnh hưởng.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Doanh nghiệp đặt mục tiêu về doanh thu thuần là 5.891 tỷ đồng tăng 4,1% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.325 tỷ đồng, giảm 3,8% so với năm 2022.

Như vậy, với kết quả đạt được của Quý 1/2023, Doanh nghiệp đã hoàn thành 17,5% kế hoạch doanh thu năm và 17% kế hoạch lợi nhuận trước thuế của năm.

Tại thời điểm 31/3/2023 tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 6.653 tỷ đồng tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho là 2.652 tỷ đồng tăng 3% so với đầu năm và chiếm 40% trong tổng tài sản. Đồng thời, Công ty đang trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho gần 17 tỷ đồng.

Về dòng tiền hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp ghi nhận dương 10,7 tỷ đồng lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh, chỉ bằng 2,8% so với cùng kỳ năm trước ghi nhận dương 372 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo tài chính Quý 1/2023
Nguồn: Báo cáo tài chính Quý 1/2023

Nguyên nhân chủ yếu đến từ kết quả kinh doanh của doanh nghiệp giảm sút vì vậy tổng lợi nhuận kế toán trước thuế giảm hơn 216 tỷ đồng.

Đồng thời, các khoản phải thu tăng lên gần 170 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái các khoản phải thu giảm mạnh và mang lại cho doanh nghiệp dòng tiền dương hơn 429 tỷ đồng.

Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính cũng ghi nhận âm 121 tỷ đồng. Kết quả lưu chuyển tiền thuần trong năm âm 117 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi nhận dương 236 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục