Lợi nhuận quý IV/2022 của Kido (KDC) chỉ đạt gần 5 tỷ đồng, thấp nhất trong vòng 5 năm

Giang Phạm

Lũy kế cả năm 2022, Kido ghi nhận gần 12.520 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 19%; lợi nhuận sau thuế là 374 tỷ đồng - giảm 43% so với năm trước. 

Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO (mã: KDC) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu thuần đạt 2.950,8 tỷ đồng giảm 3% so với cùng kỳ.

Giá vốn hàng bán tăng 9% lên 2.664 tỷ đồng khiến biên lãi gộp co lại, từ 20% xuống 10%.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính của Kido tăng vọt lên 177 tỷ đồng, gấp gần 89 lần quý IV/2021 nhờ chuyển nhượng khoản đầu tư. Bên cạnh đó, chi phí tài chính cũng tăng 119% lên 125 tỷ đồng, phần lớn là chi phí lãi vay tăng.

Trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế quý IV/2022 của công ty đạt gần 5 tỷ đồng, giảm 97% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lợi nhuận quý thấp nhất của Kido trong vòng 5 năm trở lại đây.

Lợi nhuận quý IV/2022 của Kido (KDC) chỉ đạt gần 5 tỷ đồng, thấp nhất trong vòng 5 năm - Ảnh 1

Lũy kế cả năm 2022, Kido ghi nhận gần 12.520 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 19%. Lợi nhuận trước thuế đạt 510 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 374 tỷ đồng - giảm 43% so với năm trước. 

Năm 2022, công ty đặt mục tiêu 14.000 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế là 900 tỷ đồng. Với kết quả trên, Kido mới hoàn thành 57% kế hoạch lợi nhuận, 89% chỉ tiêu doanh thu.

Tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản của KDC đạt 14.035 tỷ đồng cuối quý IV/2022, không biến động nhiều so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn khoảng 1.628 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn là tiền gửi ngân hàng, công ty chỉ đầu tư trái phiếu khoản hơn 496 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của công ty giảm 11% so với đầu năm xuống 2.214 tỷ đồng, chủ yếu là nguyên vật liệu và hàng hoá.

Tổng nợ vay của KDC cuối quý IV/2022 là 4.920 tỷ đồng, phần lớn là các khoản vay tín chấp ngắn hạn tại các ngân hàng thương mại nhằm mục đích tài trợ vốn lưu động. Dư nợ trái phiếu là 992 tỷ đồng, trong đó đến hạn phải trả xấp xỉ 248 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tại cuối quý IV/2022 của Kido là 7.051 tỷ đồng, bao gồm 1.607 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Tin Cùng Chuyên Mục