Lợi nhuận trước thuế 6 tháng tăng trưởng 21%, FPT nắm giữ tiền và tiền gửi lên hơn 20.000 tỷ đồng

Quỳnh Chi

Số dư tiền, tương đương tiền và tiền gửi đã tăng 20% so với đầu kỳ, lên đến 20.511 tỷ đồng, chiếm 44% tổng tài sản của FPT.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021, Công ty cổ phần Tập đoàn FPT (mã CK: FPT) ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.642 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế thu về 1.260 tỷ đồng, cũng tăng hơn 16% so với quý 2/2020.

Tính chung 6 tháng đầu năm, FPT đạt 16.228 tỷ đồng doanh thu và 2.936 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 19% và 21% so với cùng kỳ. Lãi ròng thu về 2.410 tỷ đồng cũng tăng 19% so với nửa đầu năm ngoái.

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng tăng trưởng 21%, FPT nắm giữ tiền và tiền gửi lên hơn 20.000 tỷ đồng - Ảnh 1

Về cơ cấu doanh thu 6 tháng, khối công nghệ đóng góp 9.098 tỷ đồng, tăng 21% và chiếm đến 56%. Lãi trước thuế tương ứng tăng 35% lên 1.306 tỷ đồng, đóng góp 44%. Trong đó, dịch vụ CNTT nước ngoài mang về 6.683 tỷ đồng doanh thu và 1.061 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 15% và 18% so với nửa đầu năm ngoái.

Khối viễn thông mang về 6.126 tỷ đồng doanh thu, cũng tăng 13% so với cùng kỳ và đóng góp 38%. Tương ứng, lợi nhuận trước thuế mảng này đóng góp là 1.197 tỷ, tăng 28% và đóng góp 41%.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, FPT đặt mục tiêu doanh thu 34.720 tỷ và lãi trước thuế 6.210 tỷ đồng, tương ứng tăng 16,4% và 18% so với năm trước. Với kết quả đạt được sau nửa năm, công ty đã hoàn thành 47% với cả 2 chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng tăng trưởng 21%, FPT nắm giữ tiền và tiền gửi lên hơn 20.000 tỷ đồng - Ảnh 2

Thời điểm cuối quý II/2021, tổng tài sản của FPT đạt 46.981 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Đáng chú ý, tiền, tương đương tiền và tiền gửi chiếm đến 44% với 20.511 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu kỳ. Mặt khác, FPT cũng vay nợ hơn 17.000 tỷ đồng chủ yếu là nợ ngắn hạn.

Tin Cùng Chuyên Mục