Lợi thế thương mại hơn 2.000 tỷ đồng, Thaiholdings của bầu Thụy lãi hơn 1.000 tỷ đồng năm 2020

Quỳnh Chi

Nhiều khoản mục trong bảng cân đối kế toán của công ty này có biến động tăng đột biến so với đầu năm, từ 15 đến gần 300 lần.

Cổ phiếu Công ty cổ phần Thaiholdings (Mã CK: THD) trong phiên 18/1/2021 tăng trần lên mức giá 137.500 đồng/cổ phiếu khi doanh nghiệp này tiết lộ kết quả kinh doanh năm 2020 với mức lãi "khủng". Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều vượt so với kế hoạch và đạt mức cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

Trong đó, doanh thu thuần của Thaiholdings của doanh nhân Nguyễn Đức Thụy (Bầu Thụy) năm 2020 đạt 1.821 tỷ đồng, tăng 139% so với năm 2019. Lãi gộp thu về trong năm 2020 tăng trưởng 110%, đạt gần 176 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hoạt động tài chính của doanh nghiệp này lỗ hơn 13 tỷ đồng do chi phí lãi vay tăng gấp 8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 2-3 lần, khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ ghi nhận con số 132 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khoản mục lợi nhuận khác của Thaiholdings ghi nhận cao đột biến ở mức hơn 1.134 tỷ đồng, trái ngược với số lỗ năm ngoái và thậm chí cao hơn cả lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này. Nhờ đó, Thaiholdings báo lãi sau thuế năm 2020 đạt hơn 1.000 tỷ đồng, cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

Kết quý IV/2020, tổng tài sản của Thaiholdings đạt giá trị hơn 10.765 tỷ đồng, cao gấp 12,6 lần so với thời điểm đầu năm. Rất nhiều hạng mục trong bảng cân đối kế toán có mức tăng tính hàng chục đến hàng trăm lần so với đầu năm, ví như khoản phải thu ngắn hạn tăng 15 lần, nợ tăng 33 lần, trong khi tài sản cố định tăng tới 297 lần.

Tại ngày 30/12/2020, hàng tồn kho, bất động sản đầu tư và tài sản dở dang dài hạn của Thaiholdings lần lượt đạt hơn 119 tỷ đồng, 105 tỷ đồng và 337 tỷ đồng, trong khi tại thời điểm đầu năm 2020 và cả năm 2019, năm 2018 đều không ghi nhận giá trị ở các khoản mục này. Ngoài ra, Thaiholdings cũng có thêm một khoản mục đặc biệt trong phần tài sản khác là lợi thế thương mại, với giá trị lên tới 2.114 tỷ đồng.

Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Thaiholdings là hơn 3.162 tỷ đồng, chiếm 37% tổng nợ phải trả.

Tin Cùng Chuyên Mục