LPBank (LPB) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đoàn Chi

Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông hiện hữu ứng cử, đề cử và tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của LPBank là 01/7/2024. Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 8, tại Trụ sở chính của Ngân hàng, số 210 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

LPBank (LPB) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, bầu bổ sung thành viên HĐQT

Mới đây, LPBank (Mã ck: LPB) vừa thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường với nội dung chính là kiện toàn bộ máy Hội đồng Quản trị (HĐQT).

Trước đó, HĐQT LPBank thông qua việc bầu ông Lê Minh Tâm, Thành viên độc lập HĐQT giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT vào ngày 27/5/2024.

Tính tới thời điểm hiện tại, HĐQT của LPBank có 7 thành viên. Việc bổ sung thêm các thành viên mới vào HĐQT là bước đi giúp LPBank nâng cao hơn nữa năng lực quản trị nhằm thay đổi mạnh mẽ, hiệu quả toàn diện, phát triển bền vững và thận trọng; Để đảm bảo lợi ích tối đa cho khách hàng, cổ đông và đối tác.

Việc kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao nhằm xây dựng và đưa ra được những chiến lược kinh doanh phù hợp trong từng thời kỳ để đạt được những mục tiêu đã đề ra. Điều này thể hiện quyết tâm, hành động mạnh mẽ của LPBank trong hành trình trở thành Ngân hàng bán lẻ Top đầu, Ngân hàng của mọi người, tăng cường chất lượng nguồn nhân sự cấp cao, nâng cao các chuẩn mực quản trị, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế chuẩn bị cho giai đoạn phát triển trong các năm tiếp theo.

Với phương châm lấy khách hàng làm trọng tâm, chính trực, LPBank định hướng gắn trách nhiệm xã hội trong kinh doanh, đẩy mạnh đầu tư chuyển đổi số toàn diện, đáp ứng nhu cầu khách hàng và thị trường, nâng tầm vị thế LPBank.

Tin Cùng Chuyên Mục