Luật sư Đậu Thị Quyên: 5 bước xác lập quyền đối với nhãn hiệu. (Bài 1)

Luật sư Đậu Thị Quyên

15:46 11/01/2018


Nhãn hiệu là cánh cửa đầu tiên để mở đường cho doanh nghiệp đến với người tiêu dùng trong kinh doanh. Vì vậy mà nhãn hiệu là đối tượng rất thường xuyên bị xâm phạm.

BÌNH LUẬN

loading