Mặc chi phí tài chính tăng cao, Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) vẫn lãi 358 tỷ đồng năm 2022

Linh Anh

Tính chung cả năm 2022, doanh thu tại TNG đạt 6.778 tỷ đồng, tăng trưởng 24,5% so với cùng kỳ.

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã: TNG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 với doanh thu thuần đạt gần 1.516 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Trừ đi chi phí vốn, công ty lãi gộp gần 236 tỷ đồng, tăng 10,8% so với quý IV/2022.

Mặc chi phí tài chính tăng cao, Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) vẫn lãi 358 tỷ đồng năm 2022 - Ảnh 1

Trong 3 tháng cuối năm, doanh thu tài chính tại TNG đạt gần 29 tỷ đồng, tăng 10 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021 tương đương tăng hơn 50%.

Đáng chú ý, chi phí tài chính tăng cao từ gần 51 tỷ đồng trong quý IV năm ngoái lên gần 87 tỷ đồng trong quý IV/2022. Trong đó, có gần 50 tỷ đồng là chi trả lãi vay. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của TNG đạt 60,3 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. 

Tính chung cả năm 2022, doanh thu tại TNG đạt 6.778 tỷ đồng, tăng trưởng 24,5% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính trong năm tăng gần 98 tỷ đồng, tăng 37 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tuy vậy chi phí tài chính cũng tăng mạnh từ 170 lên 279 tỷ đồng. Ngoài ra chi phí bán hàng giảm gần 10 tỷ đồng nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng đột biến từ 289 tỷ đồng lên 375 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế TNG còn gần 358 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2021. Đây cũng là số lãi cao nhất TNG đạt được nhiều năm trở lại đây.

Năm 2022, công ty đề ra kế hoạch doanh thu tăng 6.000 tỷ đồng và lợi nhuận ở mức 280 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022, công ty đã hoàn thành mục tiêu kinh doanh đã đề ra tại ĐHĐCĐ.

Tin Cùng Chuyên Mục