Mạnh tay trích lập dự phòng gấp gần 4 lần, ACB vẫn báo lãi khủng nửa đầu năm

Quỳnh Chi

6 tháng đầu năm, Ngân hàng TMCP Á Châu – ACB đã trích lập dự phòng gấp 3,7 lần cùng kỳ chiếm gần 2.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 6.352 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của ACB đạt 471 nghìn tỷ đồng, tăng 6%. Vốn chủ sở hữu đạt 40,3 nghìn tỷ đồng, tăng 14%. Vốn điều lệ ở mức 21.615 tỷ đồng.

Cho vay khách hàng đạt 341 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6%. Tiền gửi của khách hàng đạt 358 nghìn tỷ đồng, tăng khiêm tốn 1,4%.

Trong quý II, thu nhập lãi thuần của ACB đạt 4.990 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ. Lãi từ hoạt động dịch vụ gấp đôi cùng kỳ đạt 886 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh ngoại hối mang lại nguồn thu 231 tỷ đồng, tăng 52%. Riêng hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư giảm lãi rất mạnh từ 313 tỷ đồng cùng kỳ còn 44 tỷ đồng trong quý II năm nay.

Chi phí hoạt động quý II giảm 10%. Tuy nhiên chi phí trích lập dự phòng tăng đột biến gấp  lần cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế quý II đạt 3.248 tỷ đồng, tăng 71%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, ACB đạt 9.629 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 47%. Hoạt động dịch vụ đóng góp 1.511 tỷ đồng doanh thu, gần gấp đôi cùng kỳ. Lãi từ kinh doanh ngoại hối đạt 427 tỷ đồng, tăng 44%.

Chi phí hoạt động nửa đầu năm được cắt giảm 13,8% còn 3.557 tỷ đồng. Chi phí trích lập dự phòng tăng mạnh gấp 3,7 lần cùng kỳ chiếm gần 2.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 6.352 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ.

Tổng nợ xấu của ACB tính đến cuối tháng 6 là 2.328 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu là 0,69%, tăng nhẹ so với đầu năm.

Tin Cùng Chuyên Mục