Masan MEATLife dự chi hơn 1.600 tỷ đồng tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 49%

Giang Phạm

Với gần 327 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Masan MEATLife dự chi hơn 1.602 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông vào ngày 24/12 tới.

Công ty cổ phần Masan MEATLife (mã CK: MML) vừa thông báo nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 49%, tương ứng mỗi cổ phần sở hữu nhận về 4.900 đồng. 

Với hơn 326,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Masan MEATLife dự kiến chi hơn 1.600 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 16/12 và ngày thanh toán là ngày 24/12.

Trên thị trường, đóng cửa ngày 4/12, giá cổ phiếu MML tăng 3,9% lên 85.500 đồng/đơn vị nhưng vẫn thấp hơn so với mức đỉnh 96.500 đồng/cổ phiếu hôm 7/10. 

Mới đây Công ty cổ phần Dinh dưỡng nông nghiệp quốc tế (Anco, công ty con của Masan với tỷ lệ sở hữu là 87,3% vốn) đã công bố chuyển nhượng hơn 20 triệu cổ phần Công ty Vissan (mã: VSN), tương đương sở hữu 24,9% vốn cho MML.

Động thái chuyển nhượng này diễn ra trong bối cảnh MML đang thực hiện tái cơ cấu, hợp tác với đối tác nước ngoài trong mảng cám để chuyên biệt hóa chuỗi giá trị đạm động vật và tập trung nguồn lực cho mảng thịt. 

Kết thúc quý III/2021, MML ghi nhận doanh thu đạt 4.920 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng mạnh hơn khiến biên lãi gộp giảm từ 17,9% xuống 13,3% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 656 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng giảm 4% ngược lại chi phí quản lý tăng 19% do hợp nhất với Công ty 3F Việt từ cuối quý IV/2020. Kết quả, Masan MEATLife lãi ròng 90 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất MML đạt 15.152 tỷ đồng, tăng 32% và lợi nhuận sau thuế đạt 379 tỷ đồng, tăng 29% so với 9 tháng đầu năm ngoái. Với kết quả đạt được, công ty đã thực hiện 72% kế hoạch doanh thu và vượt 26% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tin Cùng Chuyên Mục