Một số chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 3/2022

Theo Báo PLVN

Thay đổi quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất; hướng dẫn người dùng phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác; kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện…là một số chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 3/2022 (từ ngày 1 - 10/3/2022).

Thay đổi quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất

Từ ngày 1/03/2022, Nghị định 10/2022/NĐ-CP về lệ phí trước bạ có hiệu lực thi hành, trong đó, quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà như sau:

- Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại bảng giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Trường hợp đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà thời hạn thuê đất nhỏ hơn thời hạn của loại đất quy định tại bảng giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành thì giá đất của thời hạn thuê đất tính lệ phí trước bạ được xác định như sau: giá đất của thời hạn thuê đất tính lệ phí trước bạ = (giá đất tại bảng giá đất/70 năm) x thời hạn thuê đất.

- Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

- Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất trong một số trường hợp đặc biệt:

+ Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà thuộc sở hữu nhà nước bán cho người đang thuê theo quy định của pháp luật về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, bao gồm cả đất kèm theo là giá bán thực tế theo quyết định của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. (Nghị định 20/2019/NĐ-CP không quy định giá tính lệ phí trước bạ có bao gồm cả đất kèm theo).

+ Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất mua theo phương thức đấu giá, đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu giá, đấu thầu là giá trúng đấu giá, đấu thầu thực tế ghi trên hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật hoặc giá trúng đấu giá, đấu thầu thực tế theo biên bản trúng đấu giá, đấu thầu hoặc theo văn bản phê duyệt kết quả đấu giá, đấu thầu (nếu có) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. (Hiện nay chỉ quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà mua theo phương thức đấu giá là giá trúng đấu giá thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng).

+ Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư bao gồm cả giá trị đất được phân bổ. Giá trị đất được phân bổ được xác định bằng giá đất tại Bảng giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành nhân với hệ số phân bổ. Hệ số phân bổ được xác định theo quy định tại Nghị định 53/2011/NĐ-CP và các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung (nếu có). (Bổ sung giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư bao gồm cả giá trị đất được phân bổ).

- Trường hợp giá nhà, đất tại hợp đồng mua bán nhà, hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất cao hơn giá do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là giá tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà.

Hướng dẫn người dùng phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác

Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành Thông tư 22/2021/TT-BTTTT hướng dẫn Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Theo đó, hướng dẫn người dùng phản ánh, cung cấp các bằng chứng tin nhắn rác, cuộc gọi rác và thư điện tử rác như sau:

Đối với tin nhắn rác: phản ánh qua tin nhắn tới tổng đài 5656 theo cú pháp: S [nguồn phát tán][nội dung tin nhắn rác] hoặc S (nguồn phát tán)(nội dung tin nhắn rác) gửi 5656; phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn hoặc qua tổng đài hoặc ứng dụng.

Đối với cuộc gọi rác: phản ánh qua tin nhắn tới tổng đài 5656: người sử dụng soạn tin nhắn phản ánh theo cú pháp: V [nguồn phát tán][nội dung cuộc gọi rác] hoặc V (nguồn phát tán)(nội dung cuộc gọi rác) gửi 5656; phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn hoặc qua tổng đài hoặc ứng dụng.

Đối với thư điện tử rác: phản bị ánh thông qua việc chuyển tiếp thư điện tử rác tới địa chỉ thư điện tử: chongthurac@vneert.vn; Phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn hoặc qua tổng đài hoặc ứng dụng.

Thông tư 22/2021/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 1/03/2022.

Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Đây là nội dung tại Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thi hành án dân sự 2022.

Theo đó, tại khoản 5 Điều 3 Luật số 03/2022/QH15, bổ sung ngành, nghề kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng (không bao gồm kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng và kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự) là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Ngoài ra, Luật số 03/2022/QH15 cũng sửa đổi quy định tại một số Luật khác, đơn cử như: sửa quy định về quyền, nghĩa vụ của thành viên công ty (Điều 49, 50) của Luật Doanh nghiệp; sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 4 mục I của Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt tại Điều 7 của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 của Luật Nhà ở; sửa đổi, bổ sung Điều 31, 32, 33 của Luật Đầu tư;...

Luật số 03/2022/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2022.

Tin Cùng Chuyên Mục