Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hạ trần lãi suất huy động, áp dụng từ ngày 25/5

Linh Anh

Đây là lần thứ ba Ngân hàng Nhà nước ra quyết định giảm lãi suất điều hành để hỗ trợ nền kinh tế kể từ đầu năm 2023.

Ngày 23/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đưa quyết định giảm trần lãi suất tiền gửi dưới 6 tháng xuống dưới 5%/năm. Quyết định giảm lãi suất này có hiệu lực từ ngày 25/5/2023.

Cụ thể, lãi suất tối đa với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giữ nguyên ở mức 0,5%/năm, lãi suất với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 5,5% xuống 5%/năm.

Riêng lãi suất tối đa với tiền gửi bằng VND tại Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô giảm từ 6% xuống 5,5%/năm. Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên vẫn do các ngân hàng ấn định trên cơ sở cung cầu vốn thị trường.

Bên cạnh việc giảm trần lãi suất huy động, Ngân hàng Nhà nước cũng tiếp tục điều chỉnh lãi suất điều hành.

Trong đó, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng giảm từ mức 6% xuống 5,5%/năm, lãi suất tái cấp vốn giảm từ 5,5% xuống 5%. Riêng lãi suất tái chiết khấu giữ nguyên ở mức 3,5%/năm.

Đây là lần thứ hai kể từ đầu năm nay Ngân hàng Nhà nước giảm trần lãi suất huy động và giảm lãi suất điều hành.

Trước đó, đầu tháng 4, trần lãi suất tiền gửi 1-6 tháng điều chỉnh từ 6% xuống 5,5%. Ngày 14/3, Ngân hàng Nhà nước cũng giảm 1% các loại lãi suất điều hành gồm tái chiết khấu và cho vay qua đêm.

Giảm trần lãi suất huy động và điều hành, theo Ngân hàng Nhà nước là "bước đi quan trọng, định hướng cho xu hướng giảm lãi suất của thị trường trong thời gian tới".

Tin Cùng Chuyên Mục