Ngân hàng tăng vay mượn lẫn nhau

Quỳnh Chi

Doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng tăng hơn 1.600 tỷ đồng/ngày so với tuần trước, tập trung ở kỳ qua đêm và 1 tuần. Lãi suất quanh 1%/năm.

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố báo cáo về diễn biến thị trường ngoại tệthị trường liên ngân hàng tuần từ 12-16/7.

Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 727.848 tỷ đồng, bình quân 145.570 tỷ đồng/ngày, tăng 1.660 tỷ đồng/ngày so với tuần 05 – 09/7. Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 162.494 tỷ đồng, bình quân 32.499 tỷ đồng/ngày, tăng 3.147 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (78% tổng doanh số giao dịch) và kỳ hạn 01 tuần (11% tổng doanh số giao dịch). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 67% và 26%.

Lãi suất bình quân liên ngân hàng của các kỳ hạn chủ chốt trong tuần từ 12-16/7. 
Lãi suất bình quân liên ngân hàng của các kỳ hạn chủ chốt trong tuần từ 12-16/7. 

Về lãi suất, so với tuần trước, lãi suất bình quân liên ngân hàng đối với các giao dịch bằng VND trong tuần dao động nhẹ quanh mức lãi suất tuần trước tại các kỳ hạn dưới 1 tháng và thay đổi nhiều hơn tại các kỳ hạn trên 1 tháng. Cụ thể, lãi suất bình quân một số kỳ hạn chủ chốt như qua đêm và 1 tuần giữ các mức lần lượt là 0,93%/năm và 1,14%/năm, trong khi kỳ hạn 1 tháng tăng 0,1%/năm lên mức 1,46%/năm.

Lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần đối với các giao dịch USD dao động nhẹ so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất một số kỳ hạn chủ chốt như 01 tuần và 01 tháng cùng giảm 0,01%/năm xuống mức 0,11%/năm  và 0,23%/năm, trong khi kỳ hạn qua đêm không thay đổi, giữ mức 0,1%/năm.

Tin Cùng Chuyên Mục