Ngành Dầu khí thực hiện ý nguyện của Bác

H.Minh

14:55 29/07/2019


60 năm về trước, lúc sinh thời, khi đất nước còn chiến tranh, Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn sau này khi hòa bình, Việt Nam sẽ xây dựng được những khu công nghiệp dầu khí giàu mạnh.

BÌNH LUẬN

loading