Nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động được hưởng quyền lợi gì?

Bùi Anh

12:30 11/10/2019


Người lao động (NLĐ) bị suy giảm khả năng lao động bao nhiêu phần trăm thì được nghỉ hưu trước tuổi? Thủ tục cần thực hiện, quyền lợi NLĐ được hưởng khi nghỉ hưu trước tuổi?

Lao động nữ đầu tiên nghỉ hưu ở tuổi 60 vào năm 2035?

Lao động nữ đầu tiên nghỉ hưu ở tuổi 60 vào năm 2035?

Phương án Chính phủ trình quy định về lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu, theo đó đến năm 2028 sẽ có lao động nam đầu tiên nghỉ hưu ở độ tuổi 62 và năm 2035 sẽ có lao động nữ đầu tiên nghỉ hưu ở độ tuổi 60. Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading