Ngoài ông Nguyễn Bá Dương, Coteccons muốn bổ sung người đại diện pháp luật và giới hạn quyền của Tổng giám đốc

Hiếu Nguyễn

(Doanhnhan.vn) - Theo tờ trình sửa đổi điều lệ, quyền của Tổng giám đốc Coteccons sẽ bị giới hạn trong phạm vi được uỷ quyền từ người đại diện pháp luật.

Trước thềm buổi đại hội cổ đông thường niên 2020, Công ty cổ phần xây dựng Coteccons (Mã CK: CTD) vừa bổ sung tờ trình cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty.

Thứ nhất, HĐQT Coteccons muốn sửa đổi bổ sung quy định về người đại diện theo pháp luật của công ty. Theo đó, Coteccons muốn ngoài ông Nguyễn Bá Dương - Chủ tịch HĐQT đang là đại diện pháp luật duy nhất, công ty này sẽ bổ sung một thành viên HĐQT khác làm đại diện pháp luật. 

Theo quy định tại Điều 13.2 của Luật Doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, trong điều lệ công ty cần quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. 

Tờ trình cũng đề cập đến một nội dung khác, liên quan đến quyền hạn của HĐQT. Theo đó, Coteccons muốn việc bổ nhiệm, bãi nhiệm các chức danh Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng và các chức danh khác phải được thông qua bằng Nghị quyết HĐQT. 

Tại khoản 3, Điều 31 của điều lệ công ty hiện nay cho phép Tổng giám đốc quyết định tất cả các vấn đề, không cần phải có nghị quyết của HĐQT. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Coteccons muốn sửa đổi quyền hạn của chức danh này theo hướng Tổng giám đốc chỉ có quyền hạn trong phạm vi được uỷ quyền từ người đại diện pháp luật. 

Đại hội thường niên 2020 của Coteccons dự kiến diễn ra vào 15h chiều mai, ngày 30/6. Cổ đông sẽ xem xét, biểu quyết với đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của Tổng giám đốc Nguyễn Sỹ Công và ông Trần Quyết Thắng, đồng thời bầu bổ sung hai ứng cử viên là ông Bolat Duisenov  và ông Henwig Guido H. Van Hove. 

Từ đầu tháng 6, mâu thuẫn giữa các nhóm cổ đông tại Coteccons tiếp tục leo thang. Liên tiếp 2 cổ  đông ngoại tại CTD là Kusto - nắm 17,55% và The8th Pte. Ltd.- sở hữu  10,82% cổ phần đều có văn bản yêu cầu bãi nhiệm ông Nguyễn Bá Dương và ông Nguyễn Sỹ Công. Lý do được nhóm cổ đông này đưa ra là bị xâm phạm quyền cổ đông tại Coteccons, bởi các hành vi quản trị, quản lý và điều hành liên quan tới xung đột lợi ích của đội ngũ lãnh đạo Coteccons giữa các công ty trong Coteccons Group. 

Sau đó, ông Nguyễn Sỹ Công - Tổng giám đốc Coteccons 2 lần phát thông cáo cho rằng đó là những cáo buộc vô căn cứ gây ra tác động tiêu cực đến các cổ đông khác cũng như việc kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, gần đây Coteccons công bố Nghị quyết chấp nhận đơn xin từ chức Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Sỹ Công và ông Trần Quyết Thắng từ ngày 22/6.

Tin Cùng Chuyên Mục