Nhà Khang Điền phát hành hơn 64 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, dự tăng vốn điều lệ lên 7.169 tỷ đồng

Giang Phạm

Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là ngày 5/7. Nguồn vốn phát hành là từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế trên báo cáo tài chính kiểm toán 2021. 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Khang Điền (mã CK: KDH) vừa thông qua việc phát hành 64,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10%.

Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là ngày 5/7. Nguồn vốn phát hành là từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế trên báo cáo tài chính kiểm toán 2021. 

Ngoài việc phát hành 64,2 triệu cổ phiếu phổ thông, Nhà Khang Điền cũng chào bán thêm 9,6 triệu cổ phiếu ESOP cho Hội đồng quản trị và người lao động trong công ty với mức giá là 24.000 đồng/đơn vị. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm. Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu ESOP là từ ngày 1/7 đến ngày 15/7. 

Dự kiến, sau khi phát hành 2 đợt cổ phiếu nói trên, vốn điều lệ của Nhà Khang Điền sẽ tăng lên 7.169 tỷ đồng.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2022, KDH ghi nhận doanh thu giảm mạnh 82,9% so với cùng kỳ về 142,73 tỷ đồng. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế tăng 45% lên 299,8 tỷ đồng.

Trong năm 2022, KDH dự kiến doanh thu 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.400 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 16% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc quý I/2022, công ty hoàn thành 21,4% kế hoạch lợi nhuận năm. 

Xét về dòng tiền, trong quý I/2022, dòng tiền kinh doanh chính của KDH tiếp tục âm 480 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 808,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 16,4 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 303,2 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của KDH tăng 21% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 3.024 tỷ đồng lên 17.396 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 11.461 tỷ đồng, chiếm 65,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.666,5 tỷ đồng, chiếm 21,1% tổng tài sản và các tài sản khác.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/6, cổ phiếu KDH có giá 38.100 đồng/đơn vị, giảm gần 33% so với mức đỉnh 56.800 đồng/ đơn vị thiết lập vào đầu tháng 1.

Tin Cùng Chuyên Mục