Nhựa Đông Á (DAG) đặt kế hoạch lãi trước thuế năm nay là 22 tỷ đồng, không dự định trả cổ tức năm 2022

Linh Anh

Hội đồng quản trị Công ty cũng trình lên phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với tối đa 20 triệu cổ phiếu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng thu về 200 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã CK: DAG) vừa công bố tài liệu dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Theo đó, mục tiêu kinh doanh năm 2023 mà DAG đưa ra là đạt 2.248 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, tăng không đáng kể so với mức 2.244 tỷ đồng năm 2022. Mục tiêu lãi trước thuế là 22 tỷ đồng, tăng 55% so với năm trước.

Nhựa Đông Á (DAG) đặt kế hoạch lãi trước thuế năm nay là 22 tỷ đồng, không dự định trả cổ tức năm 2022 - Ảnh 1

Do công ty đang trong giai đoạn đầu tư, mở rộng các nhà máy nên quyết định giữ lại toàn bộ số tiền để tái đầu tư, không dự định chi trả cổ tức năm 2022.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị Công ty cũng trình lên phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với tối đa 20 triệu cổ phiếu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng thu về 200 tỷ đồng.

Số tiền này dùng để góp vốn vào công ty con là Công ty TNHH Nhựa Đông Á nhằm tiếp tục triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa - giai đoạn II; đồng thời bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và/hoặc thanh toán nợ vay ngân hàng cũng như thanh thoán các khoản nợ vay đến hạn khác của Công ty.

Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cổ phiếu chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. 

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị Nhựa Đông trình lên phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho chủ nợ để hoán đổi nợ trong năm 2023, nhằm thực hiện kế hoạch tái cơ cấu tài chính và theo đề nghị của bên cho vay.

Theo đó, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để hoán đổi cho các khoản vay trên tối đa không quá 21,2 triệu cp, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng 212 tỷ đồng. Tỷ lệ hoán đổi là 10.000:1 (tương đương 10.000 đồng nợ hoán đổi được 1 cổ phần phát hành thêm). Đối tượng phát hành là chủ nợ của Công ty.

Dự kiến sau khi kết thúc đợt chào bán, vốn điều lệ Công ty tăng lên 1.007 tỷ đồng, bao gồm cả phần vốn tăng thêm do chào bán cổ phần hoán đổi nợ.

Nhựa Đông Á cũng vừa công bố Nghị quyết về việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 từ ngày 21/3 chuyển sang ngày 06/04 vì lý do Hội đồng quản trị có thêm thời gian để chuẩn bị kỹ hơn các vấn đề liên quan khi xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Tin Cùng Chuyên Mục