Những điểm mới trong Bộ luật Lao động sửa đổi 2019

Viết Long/PLO

21:16 20/11/2019


Bộ luật Lao động vừa được Quốc hội thông qua có 16 điểm mới đối với người lao động và người sử dụng lao động.

Infographic: Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 ai cũng cần biết

Infographic: Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 ai cũng cần biết

Từ 2021, tuổi nghỉ hưu sẽ tăng theo lộ trình hàng năm đến khi lao động nam 62 tuổi và nữ 60 tuổi. Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading