Những khoản tính đóng và không phải đóng BHXH năm 2020

PV/VOV

10:56 02/01/2020


Việc đóng BHXH năm 2020 dựa trên các khoản thu nhập thực tế của người lao động.

Điều cần biết khi thay thẻ bảo hiểm y tế giấy bằng thẻ điện tử

Điều cần biết khi thay thẻ bảo hiểm y tế giấy bằng thẻ điện tử

Từ năm 2020, thẻ bảo hiểm y tế giấy như hiện nay sẽ được thay thế bằng thẻ điện tử. Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading