Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF) phát hành thành công lô trái phiếu 600 tỷ đồng

Túc An

Đây là lô trái phiếu chuyển đổi có kỳ hạn 7 năm, có lãi suất cố định chỉ 5,25%/năm.

CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã CK: BAF) vừa thông báo phát hành thành công 600 trái phiếu riêng lẻ vào ngày 16/3 với tổng giá trị huy động theo mệnh giá 600 tỷ đồng.

Đây là lô trái phiếu chuyển đổi có kỳ hạn 7 năm, có lãi suất cố định chỉ 5,25%/năm.

Theo điều khoản, sau 6 năm phát hành, BAF phải mua lại 1/2 khối lượng đang lưu hành tại thời điểm đó. Công ty sẽ mua tất toán toàn bộ phần còn lại sau 7 năm (tức ngày 16/3/2030). Trái chủ duy nhất trong đợt phát hành là Tổ chức Tài chính Quốc tế – thành viên của Ngân hàng Thế giới (viết tắt IFC). Ngày chuyển giao trái phiếu dự kiến vào 14/4. Chứng khoán EuroCapital là tổ chức lưu ký.

Dự kiến, số tiền thu về dự chi mở rộng các trang trại và nhà máy chăn nuôi. Được biết, BAF thành lập vào năm 2017, hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi heo. 

Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF) phát hành thành công lô trái phiếu 600 tỷ đồng - Ảnh 1

Số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng 280 tỷ đồng góp vốn để tăng vốn điều lệ CTCP Chăn nuôi Công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh từ 120 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng; 110 tỷ đồng sẽ góp vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư Trang trại xanh 2 từ 20 tỷ đồng lên 130 tỷ đồng; và góp lần lượt 70 tỷ đồng vào 3 Công ty là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bắc An Khánh, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đông An Khánh và Công ty TNHH Chăn nuôi Nam An Khánh.

Trước đó không lâu, BAF bất ngờ thông qua việc tạm rút hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2022. BAF cho biết một số nội dung đã nêu tại phương án phát hành trái phiếu không còn phù hợp với tình hình thực tế theo quy định mới của Nghị định 65 nên nay mới thực hiện việc phát hành lại.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý 4/2022, BaF Việt Nam ghi nhận doanh thu tăng gấp đôi lên 2.159 tỷ đồng. Tuy nhiên giá vốn tăng cao khiến lợi nhuận gộp chỉ còn 62,5 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm 0,35 tỷ đồng về 4 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 0,18 tỷ đồng về 25,42 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 78,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 20,75 tỷ đồng lên 47,14 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 32,3 lần so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 17,46 tỷ đồng lên 18 tỷ đồng (cùng kỳ 0,54 tỷ đồng) và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Trong kỳ, chi phí bán hàng tăng đột biến, chi phí quản lý cũng tăng "ăn mòn" lợi nhuận thu về. Công ty theo đó lỗ thuần gần 6 tỷ từ hoạt động kinh doanh.

Ngược lại, nhờ phát sinh khoản lợi nhuận khác cao với 18 tỷ đồng, BAF “thoát lỗ” với hơn 6,7 tỷ LNST trong quý 4 - giảm đến 91% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là khoản lãi thanh lý, nhượng bán tài sản cố định với giá trị thu về hơn 42 tỷ đồng.

Luỹ kế trong năm 2022, BaF Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 7.047,3 tỷ đồng, giảm 32,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 292,97 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu giảm 43% về 5.950 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 24,8% lên 402 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022 với lợi nhuận đạt 292,97 tỷ đồng, Công không hoàn thành kế hoạch mà chỉ đạt 72,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong năm 2022, BaF Việt Nam ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 203,8 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 207,3 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 768,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 792,7 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của BaF Việt Nam giảm 10,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 548,9 tỷ đồng về 4.908,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.682,6 tỷ đồng, chiếm 34,3% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 1.096,2 tỷ đồng, chiếm 22,3% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 875,3 tỷ đồng, chiếm 17,8% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác ghi nhận 496,8 tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Tin Cùng Chuyên Mục