Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (TAR) doanh thu tăng 90% so với cùng kỳ

Quỳnh Chi

Doanh nghiệp đạt lợi nhuận sau thuế gấp 7 lần cùng kỳ, lên 43,7 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (mã CK: TAR) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng vọt so với cùng kỳ.

Doanh thu thuần đạt 1.165 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ. Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí lãi vay thấp hơn, chỉ 82% dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 112 tỷ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ.

Chi phí bán hàng tăng gấp 8 lần cùng kỳ, lên 44 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được 2 tỷ đồng, xuống còn gần 6 tỷ đồng. Trừ các chi phí khác, quý 4 Nông nghiệp công nghệ cao Trung An lãi trước thuế gần 46 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế gấp 7 lần cùng kỳ, lên 43,7 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 40 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2021 doanh thu công ty đạt 3.120 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 101 tỷ đồng, tăng 14,6% so với số lãi hơn 88 tỷ đồng đạt được năm 2020.

Tin Cùng Chuyên Mục