Nộp phạt vi phạm giao thông: mất 3 phút online, trả kết quả tận nhà

Bách Nguyễn

11:30 11/03/2020


Demo của Cục Cảnh sát giao thông cho thấy, người dân chưa có tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia vẫn có thể nộp phạt trực tuyến.

Các hình thức nộp phạt vi phạm giao thông

Các hình thức nộp phạt vi phạm giao thông

Hiện nay, người vi phạm giao thông có thể nộp phạt theo nhiều hình thức khác nhau: Tại chỗ, đến kho bạc hoặc ngân hàng... Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading