Novaland (NVL) chuẩn bị chia cổ tức và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 60%

Quỳnh Chi

Doanh nghiệp dự kiến phát hành 884 triệu cổ phiếu để trả cổ tức.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã CK: NVL) đã thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông tổng tỷ lệ 60%, trong đó trả cổ tức tỷ lệ 31% và chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 29%.

Trong đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành 456,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ phân phối 31%. Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của công ty mẹ tại BCTC kiểm toán 2020 khoảng 6.411 tỷ đồng.

Cùng với đó, Novaland cũng phát hành 427,3 triệu cổ phiếu thưởng, tương đương tỷ lệ phân phối 29%. Nguồn thực hiện từ toàn bộ thặng dư vốn cổ phần tại BCTC kiểm toán riêng bán niên 2021 là 5.024 tỷ đồng.

Như vậy, tổng khối lượng cổ phiếu Novaland dự kiến phát hành thêm là 884 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 14.736 tỷ đồng lên 23.578 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tăng 60%.

Trước đó, Novaland đã phát hành 385,9 triệu cổ phiếu thưởng đợt 1 cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 35,68%. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phát hành gần 6 triệu cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi 57,7 trái phiếu cho trái chủ là HSBC. 

Theo kế hoạch kinh doanh 2021, Novaland đặt kế hoạch doanh thu hơn 27.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 4.100 tỷ đồng. Tập đoàn dự kiến thực hiện vượt con số này dựa vào kết quả bán hàng và bàn giao sản phẩm cũng như chuyển nhượng dự án cho các nhà đầu tư khác. Nửa đầu năm, doanh nghiệp báo cáo doanh thu thuần đạt 7.050 tỷ đồng doanh thu, gấp 4,2 lần cùng kỳ năm trước; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 1.857 tỷ đồng, tăng 50%.

Trên thị trường cổ phiếu NVL vẫn duy trì giao dịch ở mức 3 chữ số, đóng cửa phiên ngày 20/8/2021 ở mức 103.700 đồng/cổ phiếu.

Tin Cùng Chuyên Mục