Ông Lê Viết Hải - nhà sáng lập HBC yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường

Linh Anh

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến thông qua việc bãi nhiệm một số thành viên Hội đồng quản trị; Thay đổi một số quy định trong Điều lệ của công ty; Bầu bổ sung một số thành viên Hội đồng quản trị mới.

Với tỷ lệ nắm giữ 17,14% cổ phần, ông Lê Viết Hải - người sáng lập và cũng là cổ đông lớn của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã: HBC) mới đây đã yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến thông qua việc bãi nhiệm một số thành viên Hội đồng quản trị; Thay đổi một số quy định trong Điều lệ của công ty; Bầu bổ sung một số thành viên Hội đồng quản trị mới.

Cùng với đó là đính chính, làm sáng tỏ các thông tin tài chính của công ty đã bị nhóm ông Nguyễn Công Phú công bố không chính xác và diễn giải sai lệch.

Ông Lê Viết Hải yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường
Ông Lê Viết Hải yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường

Một diễn biến đáng chú ý là vào ngày 6/1, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) công bố nội dung giải trình của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) về việc triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị hôm 31/12/2022.

Văn bản này do ông Lê Viết Hải ký tên với chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị, kèm theo biên bản cuộc họp cho thấy ông Nguyễn Công Phú đã tham dự và cho ý kiến.

Trước đó vào ngày 13/12/2022, Hội đồng quản trị HBC đã họp và ban hành 2 Nghị quyết: Nghị quyết 50 về việc chấp thuận đơn từ nhiệm khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Lê Viết Hải từ ngày 1/1/2023 cùng đơn từ nhiệm khỏi Hội đồng quản trị của ông Hải, song song thành lập Hội đồng sáng lập; Nghị quyết 51 về việc bầu ông Nguyễn Công Phú làm Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 1/1/2023.

Sau khi 2 Nghị quyết trên ban hành thì việc quản trị, ban điều hành doanh nghiệp phát sinh một số bất cập liên quan đến cơ chế hoạt động và vận hành của Hội đồng sáng lập. Đồng thời, việc thay đổi nhân sự cho vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể dẫn đến không đảm bảo thông suốt hoạt động của công ty tại thời điểm cận kề Tết Nguyên Đán 2023.

Chính vì lẽ đó, Hội đồng quản trị cho rằng cần dừng Nghị quyết 50 và Nghị quyết 51 để củng cố cơ sở pháp lý và thiết lập vững mô hình hoạt động mới. Ngày 31/12/2022, Hội đồng quản trị đã họp và ban hành Nghị quyết 53 với nội dung hoãn thi hành Nghị quyết 50 và Nghị quyết 51.

Trong công văn giải trình, ông Lê Viết Hải cho biết đã triệu tập cuộc họp theo đề nghị bằng văn bản của ít nhất 2 thành viên Hội đồng quản trị.

Nội dung cuộc họp nhằm hoãn thi hành 5 nội dung trong các Nghị quyết 50, 51 ban hành ngày 14/12/2022, tức hoãn thi hành đơn xin từ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, xin rút khỏi tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Viết Hải, hoãn thi hành việc thành lập Hội đồng Sáng lập, hoãn thi hành việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc cho ông Lê Viết Hiếu và hoãn thi hành việc bầu ông Nguyễn Công Phú làm chủ tịch Hội đồng quản trị.

Theo biên bản được công bố, cuộc họp Hội đồng quản trị lần 1 được tổ chức trực tuyến lúc 9h ngày 31/12 chỉ có 4 thành viên tham dự, gồm ông Lê Viết Hải - chủ tịch, ông Lê Viết Hiếu - phó chủ tịch, ông Nguyễn Tường Bảo - thành viên độc lập, ông David Martin Ruiz - thành viên. Do không đủ thành viên nên cuộc họp không đủ điều kiện tiến hành.

Cuộc họp lần 2 đã được diễn ra từ lúc 13:30 đến 23:40 ngày 31/12/2022 với số thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp trực tuyến là 5/8 thành viên.

Biên bản cuộc họp ghi nhận các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và cho ý kiến biểu quyết. Với cả 5 nội dung, ông Hải, ông Hiếu và ông David cùng tán thành; ông Bảo không có ý kiến, còn ông Phú không tán thành.

"Căn cứ vào khoản 12, Điều 30 Điều lệ Công ty và khoản 12, Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua nếu đa số thành viên tham dự họp tán thành, trường hợp số phiếu đi ngang thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Như vậy, với 3/5 phiếu biểu quyết tán thành thì Nghị quyết 53 của Hội đồng quản trị đã được thông qua hợp lệ", HBC nhấn mạnh. 

Yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ bất thường cùng việc giải trình trên của HBC diễn ra trong bối cảnh tập đoàn này đang xảy ra xung đột nội bộ. 

Nhóm thành viên Hội đồng quản trị gồm ông Nguyễn Công Phú, ông Lê Quốc Duy, ông Dương Văn Hùng và ông Albert Antoine cho rằng, ông Lê Viết Hải đã tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị bất thường để đưa ra Nghị quyết số 53 là không hợp lệ. Nhóm này cũng tuyên bố ông Nguyễn Công Phú vẫn là Chủ tịch hợp pháp của Hòa Bình kể từ 1/1/2023.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình sau đó đã phát đi thông tin, khẳng định việc công bố Nghị quyết số 53 về việc ông Lê Viết Hải tiếp tục làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, việc hoãn thi hành việc bầu thay thế ông Nguyễn Công Phú... là đúng quy định. 

Cùng với đó, Tập đoàn khẳng định, từ ngày 1/1/2023, mọi thông tin, nội dung, văn bản không được ban hành chính thức từ tập đoàn và người đại diện pháp luật là ông Lê Viết Hải đều không có giá trị. Công ty cũng khẳng định sẽ không chịu trách nhiệm về những thông tin, nội dung mà các cá nhân, tổ chức nhân danh Hòa Bình để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Tin Cùng Chuyên Mục