Phát hiện nhiều vi phạm quản lý tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Giang Phạm

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những sai phạm này đã khiến một số tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật, thao túng thị trường, thu lợi bất chính.

Ngày 31/3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo kết quả kỳ họp thứ 13 xem xét những dấu hiệu vi phạm của Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo đó, Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhiệm kỳ 2015-2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc. Tập thể này đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để một số tổ chức, cá nhân thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có nhiều vi phạm trong tham mưu xây dựng thể chế, chính sách và quản lý nhà nước về hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Những "sai phạm đó khiến một số tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật, thao túng thị trường, thu lợi bất chính", Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu. 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng ông Vũ Bằng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; ông Trần Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; ông Nguyễn Thành Long, Bí thư Đảng ủy Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; ông Lê Hải Trà, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM, nguyên Thành viên phụ trách Hội đồng quản trị và Nguyễn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cùng phải chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM và Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Ủy ban đánh giá các vi phạm trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán, giảm niềm tin của các nhà đầu tư, uy tín của tổ chức đảng và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Tin Cùng Chuyên Mục