Phốt Pho Apatit Việt Nam (PAT) kế hoạch lãi sau thuế 2023 giảm 57%

Linh Linh

Về chỉ tiêu kinh doanh năm 2023, PAT dự kiến trình kế hoạch doanh thu 1.789,5 tỷ đồng, chủ yếu tới từ doanh thu bán phốt pho vàng hơn 1.778 tỷ đồng (chiếm 99,4% cơ cấu doanh thu) và lãi sau thuế 416 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt 2023 dự kiến 140%.

CTCP Phốt Pho Apatit Việt Nam (UPCoM: PAT) dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu đồng loạt giảm so với năm trước.

Phiên họp dự kiến được tổ chức ngày 22/03 tại Hội trường lớn Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, ở số 18/22 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự là 16/02/2023.

Về chỉ tiêu kinh doanh năm 2023, PAT dự kiến trình kế hoạch doanh thu 1.789,5 tỷ đồng, chủ yếu tới từ doanh thu bán phốt pho vàng hơn 1.778 tỷ đồng (chiếm 99,4% cơ cấu doanh thu) và lãi sau thuế 416 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt 2023 dự kiến 140%.

So với kết quả năm 2022, chỉ tiêu doanh thu và lãi sau thuế 2023 của PAT lần lượt giảm 43% và 57%. Tỷ lệ chia cổ tức 2023 cũng giảm gần phân nửa so với mức 200% năm trước.

Tháng 1/2023, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh quý 1/2023 với mục tiêu doanh thu đạt 375 tỷ đồng và lãi sau thuế 100 tỷ đồng, giảm lần lượt 47% và 71% so với quý trước đó.

Nhìn lại kết quả kinh doanh năm 2022, PAT ghi nhận doanh thu thuần 3,149 tỷ đồng, gần gấp đôi năm 2021 và lãi sau thuế 963 tỷ đồng, gấp gần 4 lần và cũng là mức kỷ lục trong lịch sử hoạt động của Công ty. Với kết quả này, PAT vượt 36% chỉ tiêu doanh thu và 61% kế hoạch lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ 2022 đề ra.

Năm 2022, PAT sản xuất được 22.008 tấn và tiêu thụ 23.488 tấn phốt pho vàng thương phẩm; tổng lượng sản xuất + tiêu thụ của xỉ phốt pho và Ferro lần lượt đạt 169.730 tấn và 648 tấn.

Công ty cho biết 2022 là năm có nhiều thuận lợi cho việc kinh doanh phốt pho do nhu cầu của thị trường thế giới tăng, giá cả mặt hàng phốt pho là sản phẩm chính của Công ty tiếp tục giữ ở mức cao như quý 4/2021.

Nắm bắt được tình hình nhu cầu thị trường, HĐQT PAT đã chỉ đạo mua nguyên liệu, đặc biệt là quặng Apatit bên ngoài và tận dụng tối đa các loại quặng được khai thác tại Khai trường 25, làm giảm giá thành sản xuất.

Về cổ tức năm 2022, PAT đã tạm ứng 2 đợt cổ tức bằng tiền với tổng tỷ lệ 200% (20.000 đồng/cp) vào tháng 8 và 12/2022. Công ty chi tới 500 tỷ đồng để trả cổ tức cho 191 cổ đông (số lượng cổ đông được ghi nhận theo Biên bản Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022 của PAT).

Dù vậy, PAT còn phải trả thêm hơn 266 tỷ đồng (tỷ lệ 106,55%) mới hoàn thành kế hoạch chi trả cổ tức 2022 bằng tiền đã được duyệt (tổng tỷ lệ 306,55%).

Cũng theo tài liệu dự kiến trình cổ đông, lương bình quân của người lao động tại PAT trong năm 2022 là 23 triệu đồng/người/tháng. Tại báo cáo thường niên 2021, Công ty ghi nhận gần 220 cán bộ, nhân viên.

Bên cạnh kế hoạch kinh doanh 2023, PAT còn công bố một số tờ trình khác như miễn nhiệm Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hùng Cường và trình nhân sự thay thế; trình đại hội về mức thu lao của HĐQT và BKS năm 2023.

Tin Cùng Chuyên Mục