PVcomBank đặt mục tiêu năm 2023 tăng trưởng ổn định, đẩy nhanh chuyển đổi số

Trúc Linh

Lãnh đạo PVcomBank tham vọng năm 2023 đẩy nhanh hoạt động chuyển đổi số, kinh doanh số, hướng tới phát triển ngân hàng số, tiệm cận mô hình ngân hàng thương mại hiện đại quốc tế.

Doanh thu hợp nhất ngân hàng đạt 16.886 tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch năm

Ngày 21/04/2023, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

PVcomBank đặt mục tiêu năm 2023 tăng trưởng ổn định, đẩy nhanh chuyển đổi số - Ảnh 1

Tại đại hội, PVcomBank đã báo cáo trước các cổ đông những kết quả đạt được trong công tác quản trị, điều hành và các lĩnh vực hoạt động kinh doanh trong năm 2022 đồng thời đưa ra những kế hoạch, mục tiêu cụ thể, rõ ràng cho năm tài chính 2023.

Nhờ theo dõi chặt chẽ diễn biến của thị trường, ngân hàng đã đưa ra chính sách điều hành linh hoạt, phù hợp, phát triển đa dạng nguồn vốn huy động đảm bảo thanh khoản, đáp ứng các nhu cầu kinh doanh của ngân hàng. Tại thời điểm 31/12/2022, số dư huy động vốn từ tổ chức kinh tế và cá nhân đạt 182.050 tỷ đồng, tăng 15% so với số dư tại ngày 31/12/2021.

Ở mảng tín dụng, PVcomBank thực hiện mục tiêu tăng trưởng đi đôi với chất lượng, hiệu quả và ưu tiên quản trị rủi ro, đảm bảo mục tiêu lợi nhuận theo định hướng. Việc rà soát các khách hàng đang có dư nợ được triển khai thường xuyên để có chính sách hỗ trợ hợp lý, kịp thời.

Theo báo cáo trình bày tại đại hội, số dư tín dụng tại ngày 31/12/2022 đạt 130.371 tỷ đồng. Nhờ việc thực hiện đồng bộ các giải pháp quản trị hiệu quả chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm 31/12/2022 được kiểm soát ở mức 2,05%, đảm bảo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Hiệu quả kinh doanh của PVcomBank tiếp tục được khẳng định khi ghi nhận doanh thu hợp nhất ngân hàng sau khi trích lập dự phòng đạt 16.886 tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất bằng 110% kế hoạch năm.

Trong năm 2022, PVcomBank cũng đạt được những kết quả vượt trội về nền tảng khách hàng và doanh thu từ dịch vụ: Số lượng khách hàng tăng 37%; Doanh số Thanh toán quốc tế và Tài trợ thương mại tăng 77%; Doanh thu từ dịch vụ tăng 50% so với năm 2021. Ngân hàng cũng tập trung nguồn lực cả về tài chính và con người để tiếp tục hoàn thành các công việc đề ra trong lộ trình chuyển đổi số giai đoạn 2020 – 2025.

Chuyển đổi số mạnh mẽ

Theo lãnh đạo ngân hàng, những kết quả đạt được trong năm 2022 là nền tảng quan trọng để PVcomBank đề ra mục tiêu và kế hoạch hành động cụ thể cho năm 2023 – năm đánh dấu tròn một thập kỷ ra mắt thị trường tài chính ngân hàng.

"Ngân hàng nhận định rõ, tình hình kinh tế nói chung và hoạt động của ngành tài chính ngân hàng nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Trên cơ sở đó, PVcomBank tiếp tục xác định mục tiêu tăng trưởng ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động, đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số toàn diện từ vận hành đến kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, gia tăng năng lực phục vụ và trải nghiệm cho khách hàng trên mọi điểm chạm" - lãnh đạo ngân hàng nói với cổ đông.

Theo đó, PVcomBank đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất và lợi nhuận hợp nhất năm 2023 đạt lần lượt gần 15.560 tỷ đồng và 109 tỷ đồng.

Bàn về các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, ông Nguyễn Việt Hà - Phó Tổng Giám đốc PVcomBank cho biết, ngân hàng sẽ tập trung nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng trưởng phù hợp, đảm bảo hiệu quả, chủ động kiểm soát rủi ro.Tập trung công tác chuyển đổi số, xây dựng chiến lược tổng thể với việc xác định tầm nhìn số, lộ trình triển khai cụ thể và tích hợp, đồng bộ thông tin/dữ liệu hóa sản xuất kinh doanh với nhóm khách hàng chiến lược.

Tập trung phát triển khách hàng theo các ngành trọng tâm, xây dựng các gói giải pháp chuyên biệt cho từng phân khúc; Kiện toàn hệ thống quản trị rủi ro; Tập trung thực hiện công tác thu hồi, xử lý nợ.

Phát triển nguồn nhân lực. Đảm bảo hiệu quả kinh doanh trong việc phát triển mạng lưới, chi nhánh, phòng giao dịch của PVcomBank và phù hợp với chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

Phát biểu tại đại hội, ông Trần Quốc Hùng, Phó giám đốc chi nhánh NHNN Hà Nội đã ghi nhận những nỗ lực của PVcomBank trong hoạt động. Ông Hùng đồng thời mong Tập đoàn Dầu khí có những hỗ trợ thêm với ngân hàng để PVcomBank có cơ hội nhiều hơn trong việc tiếp cận được các công ty, khách hàng trong hệ sinh thái của Tập đoàn để giảm được chi phí giá vốn và nâng cao thu nhập, tài chính cho PVcomBank. Về phía NHNN cũng cam kết hỗ trợ và đồng hành cùng, hỗ trợ các TCTD nói chung, PVcomBank nói riêng phát triển bài bản, bình đẳng, lành mạnh, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn mà ngân hàng đề xuất, kiến nghị. Ông Hùng tin rằng với nền tảng đã xây dựng trong năm 2022, PVcomBank sẽ hoàn thành các mục tiêu đề ra cho 2023.

Cũng trong khuôn khổ Đại hội, các cổ đông đã lắng nghe và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác với tỷ lệ đồng thuận cao như: Báo cáo hoạt động năm 2022 và nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023; Báo cáo tài chính kiểm toán 2022; Báo cáo kết quả triển khai Đề án tái cơ cấu PVcomBank và xây dựng lộ trình tái cơ cấu đến năm 2030; Phương án phân bổ lợi nhuận 2022; Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng…

Tin Cùng Chuyên Mục