PVFCCo (DPM) muốn tăng tỷ lệ cổ tức tiền mặt năm 2022 lên 70%

Giang Phạm

Với khoảng 391,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến DPM sẽ chi khoảng 2.739 tỷ đồng để trả cổ tức theo tỷ lệ 70%.

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo, mã CK: DPM) vừa thông tin sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 vào ngày 27/12.

Tại cuộc họp, PVFCCo sẽ xin ý kiển cổ đông về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2022. Cụ thể, theo kế hoạch chi trả cổ tức đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 23/6, công ty sẽ chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 50%, tương đương 5.000 đồng/cổ phần.

Tuy nhiên, dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022, công ty kiến nghị điều chỉnh kế hoạch trả cổ tức năm 2022 lên mức 70%, tương ứng 7.000 đồng/cổ phần. Với khoảng 391,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến DPM sẽ chi khoảng 2.739 tỷ đồng để trả cổ tức theo tỷ lệ 70%.

PVFCCo (DPM) muốn tăng tỷ lệ cổ tức tiền mặt năm 2022 lên 70% - Ảnh 1

Cũng tại cuộc họp bất thường sắp diễn ra, PVFCCo sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án giải quyết vấn đề tính toán và phê duyệt cước phí vận chuyển khí cho hợp đồng mua bán giai đoạn 2014-2018 giữa Đạm Phú Mỹ và Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas). 

Việc này đã được hai bên giải quyết nhiều lần nhưng vẫn còn vấn đề tồn đọng, gây khó khăn cho PV Gas trong việc thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước cũng như ảnh hưởng đến việc thu xếp hợp động cung cấp khí cho DPM những năm tiếp theo.

Về tình hình kinh doanh, quý III/2022, doanh thu thuần của DPM đạt 3.885 tỷ đồng, tăng 37,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1 tỷ đồng, tăng 58% so với quý III/2021.

Kết quả kinh doanh quý III/2022 của DPM.
Kết quả kinh doanh quý III/2022 của DPM.

Lũy kế 9 tháng, DPM ghi nhận doanh thu thuần hơn 14.727 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.466 tỷ đồng, trong đó lãi ròng là 4.439 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ 2021.

Năm 2022, doanh nghiệp đặt mục tiêu kế hoạch doanh thu 17.239 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.473 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng, công ty đã vượt 29% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến cuối ngày 30/9, tổng tài sản của DPM ở mức gần 16.763 tỷ đồng. Nợ phải trả cuối quý III ở mức 3.767 tỷ đồng, trong đó nợ vay là 799 tỷ đồng với 295 tỷ vay ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/9 đạt gần 12.996 tỷ đồng, gồm 5.365 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 3.497 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Tin Cùng Chuyên Mục