Quan điểm khác nhau về kiểm toán dự án PPP

Thanh Thanh - Minh Hữu

09:56 21/03/2020


Theo Kiểm toán Nhà nước, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công - tư là đầu tư công cần được kiểm toán toàn bộ, trong khi Bộ Kế hoạch Đầu tư cho rằng chỉ kiểm toán đối với phần vốn của Nhà nước.

Dự luật PPP sẽ có cơ chế bảo lãnh thu hút nhà đầu tư

Dự luật PPP sẽ có cơ chế bảo lãnh thu hút nhà đầu tư

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Đức Trung, Dự luật Đầu tư theo đối tác công tư (Luật PPP) đưa ra cơ chế bảo lãnh như cơ chế chuyển đổi ngoại tệ, cơ chế chia sẻ rủi ro... Đây là cơ chế đột phá, cần thiết để thu hút nhà đầu tư tham gia dự án theo hình thức PPP. Xem thêm
BÌNH LUẬN
  • Quan điểm khác nhau về kiểm toán dự án PPP

    Quan điểm khác nhau về kiểm toán dự án PPP

    Đầu Tư 21-03-2020
    Theo Kiểm toán Nhà nước, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công - tư là đầu tư công cần được kiểm toán toàn bộ, trong khi Bộ Kế hoạch Đầu tư cho rằng chỉ kiểm toán đối với phần vốn của Nhà nước.

loading