Quán triệt, triển khai kết luận thanh tra về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng

Lê Huy/ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Chiều 19/10, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì “Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận thanh tra của Bộ Công an về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng tại Bộ Tư pháp”.

Hội nghị đã được nghe đại diện Văn phòng Bộ trình bày nội dung Kết luận thanh tra số 26/KL-BCA-X05 của Bộ Công an về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng tại Bộ Tư pháp cũng như Kế hoạch thực hiện Kết luận số 26/KL-BCA-X05 ban hành kèm theo Quyết định số 2005/QĐ-BTP ngày 12/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Nội dung của Kế hoạch bao gồm các vấn đề chính: công tác chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 26/KL-BCA-X05 cũng như các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng; chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; chấp hành các quy định của pháp luật về an ninh mạng; chế độ, chính sách cho người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng; công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bảo bệ bí mật nhà nước và an ninh mạng; bố trí kinh phí, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng; thực hiện chế độ báo cáo về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì hội nghị.
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì hội nghị.

Theo Kế hoạch, Văn phòng Bộ được giao chủ trì, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước; Cục Công nghệ thông tin chủ trì, hướng dẫn về việc tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến an ninh mạng.

Các đơn vị được thanh tra cần phải nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung có liên quan được nêu trong Kế hoạch, Kết luận số 26/KL-BCA-X05 và Biên bản ghi nhận thanh tra tại đơn vị mình. Bên cạnh đó, các đơn vị cần xây dựng Kế hoạch tổ chức khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã nêu trong Kết luận và Biên bản. Nếu không có yêu cầu đột xuất, các đơn vị phải báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện thông qua Văn phòng Bộ trước ngày 15/12/2022.

Về phía các đơn vị chưa được thanh tra, các đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện Quyết định số 300/QĐ-BTP ngày 28/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch công tác bảo vệ bí mật nhà nước, trong đó lưu ý nhiệm vụ tự kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng tại đơn vị. Mặt khác, các đơn vị phải phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng tại đơn vị mình.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị thuộc Bộ đã thẳng thắn thảo luận về kinh nghiệm thực tiễn và các đề xuất liên quan đến hoạt động thực hiện bảo vệ bí mật quốc gia và an ninh mạng.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cho rằng vấn đề bảo vệ bí mật nhà nước và vấn đề an ninh mạng liên quan mật thiết với nhau, mang tính hệ trọng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp phải trực tiếp chịu trách nhiệm, triển khai, quán triệt ngay về đơn vị của mình về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Đồng chí Lê Tuấn Phong – Phó Chánh văn phòng Bộ trình bày nội dung Kết luận thanh tra
Đồng chí Lê Tuấn Phong – Phó Chánh văn phòng Bộ trình bày nội dung Kết luận thanh tra
Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng Bộ trình bày Kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra
Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng Bộ trình bày Kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra

 

Đồng chí Tạ Thành Trung - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Công nghệ thông tin đóng góp ý kiến thảo luận tại hội nghị.
Đồng chí Tạ Thành Trung - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Công nghệ thông tin đóng góp ý kiến thảo luận tại hội nghị.

Tin Cùng Chuyên Mục