Quảng Nam đốc thúc tiến độ bàn giao hơn 450ha đất làm Khu công nghiệp Thaco Chu Lai

Quỳnh Chi

HĐND tỉnh Quảng Nam thúc tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có dự án Khu công nghiệp Thaco.

Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ban hành kết luận của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Núi Thành về dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thaco Chu Lai

Theo kết luận, Ban chỉ đạo đề nghị Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Núi Thành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư triển khai thi công các hạng mục cơ bản của Dự án như: Nhà máy, hệ thống điện, đường giao thông, xử lý nước thải… vào cuối tháng 02/2022.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo đề nghị Thaco, các đơn vị làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng có liên quan phối hợp chặt chẽ, tăng cường cán bộ chuyên môn cùng với huyện Núi Thành đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án.

Một góc khu công nghiệp của Thaco. Ảnh: Internet
Một góc khu công nghiệp của Thaco. Ảnh: Internet

Trong quá trình triển khai các hạng mục đầu tư, Thaco phối hợp với địa phương để khảo sát, đánh giá tác động và có các giải pháp phù hợp hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân vùng dự án.

Theo báo cáo của UBND huyện Núi Thành, đến nay địa phương đã thông báo thu hồi đất gần 375 ha/451,55 ha; bàn giao mặt bằng gần 158/451,55 ha.

Tin Cùng Chuyên Mục