Quảng Trị đôn đốc hàng loạt dự án chậm tiến độ

Quỳnh Chi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị vừa phát đi Công văn số 422/SKH-DN về việc đôn đốc thực hiện các dự án chậm tiến độ. Trong đó, loạt dự án lớn có thể kể đến như Khu đô thị sinh thái biển AE Resort - Cửa Tùng, Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Mũi Trèo…

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị, trong thời gian qua, nhiều nhà đầu tư đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay tiến độ thực hiện các dự án đã chậm so với quy định.

Đơn cử như dự án Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Mũi Trèo của Công ty cổ phần Pacific Quảng Trị quy mô 5.750 tỷ đồng, tại xã Vĩnh Kịm, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Theo phê duyệt, giai đoạn 1 của dự án sẽ đi vào hoạt động trong quý IV/2021 và giai đoạn 2 trong quý II/2025.

Hay dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort - Cửa Tùng của Công ty cổ phần Tập đoàn AE quy mô đầu tư hơn 442 tỷ đồng, tại Cửa Tùng, Vĩnh Linh. Theo phê duyệt, dự án sẽ đi vào hoạt động trong quý IV/2021,...

Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện thủ tục đề xuất điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư trong trường hợp kéo dài tiến độ thực hiện dự án vượt quá 12 tháng; đề xuất điều chỉnh giãn tiến độ trong trường hợp kéo dài tiến độ thực hiện dự án dưới 12 tháng theo đúng quy định của Luật Đầu tư.

Đồng thời, khẩn trương ký quỹ đảm bảo dự án đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo đúng quy định. Định kỳ hàng quý, hàng năm báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định.

Tin Cùng Chuyên Mục