Quảng Trị sắp có sân bay dân dụng và sân bay quân sự, trị giá hơn 5.800 tỷ đồng

Giang Phạm

Công suất khai thác theo dự báo đạt khoảng 2,2 triệu hành khách/năm vào năm 2046 và khoảng 5.600 tấn hàng hóa vào năm 2042.

Ngày 20/12,  Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ban hành quyết định chủ trương đầu tư dự án dầu tư xây dựng cảng hàng không Quảng Trị theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Sân bay Quảng Trị được xây dựng tại huyện Gio Linh, với quy mô sân bay 4C (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế - ICAO) và sân bay quân sự cấp II.

Công suất theo quy hoạch là 1 triệu hành khách/năm và 3.100 tấn hàng hóa/năm. Sân bay Quảng Trị sẽ có 5 vị trí đỗ tàu bay code C (có khả năng đỗ tàu bay code E).

Mô hình sân bay Quảng Trị. Ảnh: Báo chính phủ
Mô hình sân bay Quảng Trị. Ảnh: Báo chính phủ

Dự kiến quy mô đầu tư gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ xây dựng các công trình cơ bản của cảng hàng không Quảng Trị đạt tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4C và sân bay quân sự cấp II theo quy hoạch. Công suất khai thác theo dự báo đạt khoảng 2,2 triệu hành khách/năm vào năm 2046 và khoảng 5.600 tấn hàng hóa vào năm 2042.

Giai đoạn 2, đầu tư hạ tầng khu phục vụ mặt đất tại cảng hàng không năm 2029; mở rộng nhà ga hành khách năm 2047 đảm bảo khai thác đến 5 triệu hành khách; mở rộng nhà ga hàng hóa đợt 1 năm 2043 với công suất khai thác khoảng 13.700 tấn/năm, đợt 2 năm 2059 với công suất khai thác khoảng 25.500 tấn/năm.

Cũng trong giai đoạn 2, sân bay Quảng Trị sẽ xây dựng văn phòng cơ quan nhà nước và công trình dịch vụ hàng không và phi hàng không phù hợp với quy hoạch.

Tổng mức đầu tư dự kiến cho cả 2 giai đoạn là 5.822,9 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 là 2.913,6 tỷ đồng, bao gồm vốn do nhà đầu tư huy động là 2.680,5 tỷ đồng (vốn chủ sở hữu là 380 tỷ đồng, vốn vay tín dụng là 2.300,5 tỷ đồng) và vốn ngân sách trung ương hỗ trợ để thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư là 233 tỷ đồng.

Giai đoạn 2 dự kiến cần 2.909,3 tỷ đồng, bao gồm vốn nhà đầu tư 2.829,6 tỷ đồng (vốn chủ sở hữu là 1.080,1 tỷ đồng, vốn vay tín dụng là 1.749,5 tỷ đồng) và vốn ngân sách Nhà nước là 79,7 tỷ đồng.

Dự kiến thời gian thực hiện dự án là 50 năm. Thời gian vận hành, thu phí hoàn vốn là 47 năm 4 tháng.

Tin Cùng Chuyên Mục