Quy hoạch huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa thành đô thị sân bay, hiện đại đẳng cấp quốc tế

Giang Phạm

Huyện Cam Lâm được định hướng trở thành đô thị sân bay và góp phần sớm đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý chủ trương lập quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm.

Mục tiêu của quy hoạch mới là định hướng, phát triển huyện Cam Lâm thành đô thị sân bay, hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế; góp phần sớm đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Khu vực Cam Lâm, Khánh Hòa dự đoán phát triển rất mạnh.
Khu vực Cam Lâm, Khánh Hòa dự đoán phát triển rất mạnh.

Phó thủ tướng giao UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm song song với việc triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời lưu ý việc xác định cụ thể phạm vi lập quy hoạch, tính chất, chức năng, quy mô dân số và các chỉ tiêu tương ứng với đô thị mới phải được nghiên cứu tính toán kỹ, căn cứ vào điều kiện tự nhiên, hiện trạng dân số, các tiềm năng phát triển trong quá trình lập nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới huyện Cam Lâm theo đúng quy định.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi Thủ tướng cho chủ trương lập quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm và một phần của TP Cam Ranh. Mục tiêu lập quy hoạch trên nhằm phát triển khu vực này thành đô thị theo mô hình đô thị sân bay kết hợp với dịch vụ, du lịch sinh thái có quy mô dân số tương đương đô thị loại I.

Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa định hướng huyện Cam Lâm tương lai sẽ phát triển thương mại dịch vụ hiện đại tại khu vực bắc bán đảo Cam Ranh để phục vụ giao dịch, mua sắm và phát triển du lịch. Xây dựng chợ đầu mối Cam Hải Tây thành trung tâm mua bán, trao đổi và phát triển luồng hàng; triển khai xây dựng 3 trung tâm thương mại cụm xã là Cam Tân - Cam Hòa, Cam An Nam, Cam Hải Tây. 

Trong quy hoạch sử dụng đất vừa được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt, đến năm 2030, đất thương mại dịch vụ của huyện Cam Lâm tăng gần 1.200 ha lên 1.815 ha, trong khi đó đất trồng cây lâu năm và cây hàng năm giảm mạnh.

Cùng với đó, đất ở nông thôn điều chỉnh tăng gần 600 ha; đất vui chơi giải trí công cộng tăng hơn 400 ha; đất phát triển hạ tầng cũng tăng gần 1.400 ha trong đó đất giao thông tăng hơn 1.155 ha.

Đất nông nghiệp được điều chỉnh giảm từ 46.840ha còn 42.930ha, trong khi đó, đất phi nông nghiệp lại được quy hoạch tăng mạnh từ 6.254 ha lên 11.141ha (tăng 4.887ha) chiếm 20,35% diện tích huyện Cam Lâm.

Tin Cùng Chuyên Mục