rủi ro hình sự

  • Hội thảo đặc biệt: 'Loại bỏ rủi ro hình sự, Doanh chủ cần làm gì?'
    Góc nhìn 2 năm trước

    Từ ngày 01/01/2018, Bộ luật Hình sự mới có hiệu lực. Đây là lần đầu tiên các quy định về “pháp nhân thương mại phạm tội” được áp dụng. Luôn sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp, LP Group phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo chuyên đề:“Loại bỏ rủi ro hình sự, Doanh chủ cần làm gì?".