Sacombank báo lãi trước thuế 3.339 tỷ đồng năm 2020

Quỳnh Chi

Ngân hàng này hoàn thành tới 130% kế hoạch kinh doanh đặt ra từ đầu năm.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – mã CK: STB) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 với thu nhập lãi thuần tăng 70% so với cùng kỳ, ghi nhận gần 3.014 tỷ đồng.

Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 35%, từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư tăng gấp 6 lần, cùng với chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 87% khiến lợi nhuận trước và sau thuế của nhà băng này trong quý IV ghi nhận mức tăng tương ứng 40% và 57%.

Lũy kế cả năm 2020, lợi nhuận trước và sau thuế Ngân hàng đạt hơn 3.339 tỷ đồng và gần 2.682 tỷ đồng, tương ứng tăng 4% và 9% so với năm trước. Với kết quả đạt được, Sacombank vượt tới 30% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của Sacombank là hơn 492.000 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Tín dụng cả năm 340.268 tỷ đồng, tăng trưởng 15%, tiền gửi từ khách hàng đạt 427.972 tỷ đồng, tăng nhẹ 7%. 

Về chất lượng tín dụng, tính đến cuối tháng 12/2020, tổng nợ xấu nội bảng của Sacombank ở mức 5.779 tỷ đồng, tăng nhẹ 47 tỷ đồng so với đầu năm. Trong khi đó, tăng trưởng cho vay tăng mạnh tới 14,65% khiến tỷ lệ nợ xấu/cho vay khách hàng của Sacombank giảm xuống 1,7%, so với mức 1,94% hồi đầu năm.

Trong năm 2020, thù lao mà ngân hàng này trả cho HĐQT và Ban kiểm soát giảm 12%, chi trả cho ban tổng giám đốc cũng giảm tới 21%, từ 94,1 tỷ đồng xuống còn 75,1 tỷ đồng. 

Tin Cùng Chuyên Mục