Sắp bỏ hộ khẩu, quản lý dân cư bằng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Huyền Anh

12:00 18/02/2020


Trong dự thảo Luật cư trú (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất quy định cách thức quản lý thông tin cư trú của công dân khi thực hiện bãi bỏ hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Chỉ bán căn hộ nhà cao tầng trong nội đô cho người có hộ khẩu Hà Nội?

Chỉ bán căn hộ nhà cao tầng trong nội đô cho người có hộ khẩu Hà Nội?

“Chỉ bán, thuê nhà cao tầng nội đô cho người có hộ khẩu thường trú tại phường, quận có dự án” là đề xuất của Chủ tịch Trần Ngọc Hùng nhằm giảm nhồi dân vào nội đô. Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading