Sau trích lập dự phòng, Viettel Global chỉ lãi 12 tỷ đồng

Nam Giang

05:54 18/05/2020


Viettel Global vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 sau kiểm toán, với doanh thu hợp nhất tăng 17.100 tỷ đồng.

BÌNH LUẬN

loading