SCB cộng thêm lãi suất 0,8%/năm dành cho khách hàng gửi tại quầy

Giang Phạm

Chính sách cộng lãi suất được áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiền VND tại quầy với kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa tung ra chương trình tặng thêm coupon lãi suất 0,8%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy. Chương trình kéo dài từ nay đến hết ngày 31/12/2022 hoặc đến khi SCB có thông báo mới.

Cụ thể, SCB cộng thêm lãi suất 0,8%/năm cho khách hàng mới tham gia giao dịch tại quầy đối với các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn tại quầy bằng VND với kỳ hạn gửi từ 6-11 tháng.

Chính sách cộng lãi suất được áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiền VND tại quầy với kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng.
Chính sách cộng lãi suất được áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiền VND tại quầy với kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng.

Đối tượng được cộng lãi suất là khách hàng cá nhân tham gia giao dịch tiền gửi trong thời gian triển khai chương trình, bao gồm khách hàng tất toán tài khoản tiền gửi, khách hàng có tài khoản tiền gửi đến hạn tất toán và gửi lại, khách hàng có nguồn tiền gửi mới tham gia tài khoản tiền gửi.

Thời gian hiệu lực của Coupon tính từ ngày khách hàng nắm giữ Coupon đến hết ngày 31/01/2023. Coupon lãi suất ưu đãi chỉ áp dụng 1 lần/tài khoản tiền gửi tại tất cả điểm giao dịch của SCB. Coupon được cộng trực tiếp vào lãi suất của tài khoản tiền gửi, đảm bảo tổng lãi suất ưu đãi của Khách hàng được hưởng tối đa là 0,8%/năm (bao gồm các ưu đãi lãi suất của các chính sách tiền gửi hiện hành đang áp dụng tại SCB nếu thỏa điều kiện).

Ưu đãi lãi suất của Coupon chỉ áp dụng tại thời điểm mở mới tài khoản tiền gửi, không áp dụng đối với tài khoản tái ký tự động. Đáng chú ý, ưu đãi sẽ được áp dụng ngay khi khách hàng gửi tiền và quyết định sử dụng Coupon và sẽ mất đi nếu khách hàng tất toán trước hạn tài khoản tiền gửi.

Đối với các trường hợp khách hàng gửi tiền theo hình thức lĩnh lãi trước, lĩnh lãi định kỳ, khi rút vốn trước hạn khách hàng phải hoàn trả phần ưu đãi đã nhận của các kỳ trước đó (nếu có).

Người nhận chuyển nhượng quyền sở hữu tài khoản tiền gửi tiếp tục được hưởng ưu đãi lãi suất tặng thêm theo quy định của chương trình đến khi tài khoản tiền gửi đến hạn.

Đối với tài khoản tiền gửi đồng chủ sở hữu, ưu đãi của Coupon lãi suất của chương trình sẽ được tính theo khách hàng đứng tên đại diện trên tài khoản tiền gửi. Các quy định khác thực hiện theo quy trình giao dịch tiền gửi và các quy định khác của SCB và pháp luật có liên quan.  

Trước đó, SCB đã áp dụng biểu lãi suất tiền gửi mới từ ngày 26/10 với mức lãi suất huy động tăng ở hầu hết các kỳ hạn.

Với hình thức gửi tiền tại quầy được áp dụng mức lãi suất cao nhất lên tới 9,3%/năm dành cho sản phẩm Tiết kiệm Phát Lộc Tài ở kỳ hạn 15, 18, 24 và 36 tháng; kỳ hạn 12 và 13 tháng được hưởng lãi suất lần lượt 9,1 và 9,2%/năm; các kỳ hạn 6 - 11 tháng được áp dụng lãi suất áp dụng trong khoảng 8,6% - 8,7%/năm.

Nếu áp dụng thêm chính sách cộng Coupon, lãi suất niêm yết cao nhất tại SCB hiện lên tới 9,5%/năm áp dụng cho các khoản khoản tiền gửi tại quầy theo sản phẩm Tiết kiệm Phát Lộc Tài tại kỳ hạn 11 tháng. Điều kiện để tham gia sản phẩm tiết kiệm này là khách hàng phải gửi số tiền tối thiểu 50 triệu đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục